IT-pædagogisk vejledning, Helsingør Gymnasium, 2015-2016

Grupper i Lectio og i Google


Hvordan samvirker systemerne?

HG betaler firmaet MaCom for Lectio.
Lectio laver ofte om på visningen i browseren - uden at informere andre om det.
Derfor må MP jævnligt ændre på koden til skærmene på HG, som viser det aktuelle skema.
Og småfirmaer, som laver apps til mobilerne, må også jævnligt ændre på disse. Og brugerne må opdatere appen jævnligt.
Det kan give en periode, hvor skærmvisningen og apps ikke virker! Alt sammen fordi Lectio ikke vil samarbejde.

Oplysninger, som er indtastet i Lectio, hentes af firmaet WizKids. Det betaler HG for.
WizKids lider som andre under de hyppige ændringer, og det manglende samarbejde fra Lectios side.
WizKids har deres egen database, hvor oplysningerne lagres, så de kan sammenligne nye indlæsninger fra Lectio med de gamle.
Hvis der er ændringer, f.eks. i skemaet hos en lærer/elev eller nye elever på et hold, så sørger Wizkids for, at opdatere Google via brug af Googles API'er.
Ændringerne kan ske i Google Mail, Google Drev, Google Kalender og Google Grupper.

Google Apps for Education, som HG har for alle ansatte og elever, er gratis!
Og alle har ubegrænset plads i Google Drev.

Hvad kan gå galt?

Mennesker kan lave fejl, og software kan være programmeret forkert, eller netforbindelsen går ned på et uheldigt tidspunkt.
Det kan være en person i administrationen, som taster forkert i Lectio.
Det kan være en bruger, som sletter tilhørsforhold i Lectio eller Google.
Osv.
Der er altså en vis sandsynlighed for, at indholdet ikke er som forventet.

Hvordan kan det så checkes og rettes op?
Det fremgår af nedenstående.
NB: Prøv først selv før du henvender dig til administrationen eller til SJ.

Lectio

Log ind i Lectio, og vælg "Indstillinger":


Hold-favoritterne kan du som lærer ikke ændre på.
De er (forhåbentligt) identiske med de hold, du underviser.
Er der noget forkert, så henvend dig til administrationen.

Stamklasse-favoritterne:


Stamklasse-favoritterne udfyldes IKKE automatisk af Lectio ud fra dine hold!
Primo august har MAC indskrevet de klasser, hvorfra du har elever på dine hold.
Hvis det skifter, f.eks. fordi du er sproglærer, og I har opdelt eleverne på en ny måde, så er stamklasse-favoritterne IKKE opdateret.
Men du kan selv opdatere stamklasse-favoritterne.
Fjerner du en klasse, så får du ikke længere beskeder i Lectio til klassens lærere, og heller ikke mails i Google til klassens lærere.
Hvis man f.eks. er nv-lærer i en klasse, som man ikke har efter nytår, så kan man slippe for beskeder/mails ved at slette stamklasse-favoritten, når nv slutter ved jul.
Tilsvarende kan man tilmelde sig en klasse.

Der sker en synkronisering fra Lectio til Google (udført af WizKids), så sletning af f.eks. 1x som stamklasse-favorit betyder sletning i den tilhørende mailgruppe i Google.
Synkroniseringen sker nogle gange i døgnet. Så hav lidt tålmodighed!

Hvordan ser man så om man er medlem af en gruppe i Lectio?
Gå ind i Hovedmenuen i Lectio og vælg "Gruppe", og find den ønskede gruppe:


Vælg så "Lærere-Elever":


Så fremkommer deltagerlisten.

Ændringer i stamklasse-favoritter er således gør-det-selv-arbejde for lærerne!
Det har betydning for beskeder i Lectio, og mails i Google.

Google

Du er i stand til selv at undersøge, hvilke grupper du er medlem af i Google, og slette dit medlemskab af en gruppe, men IKKE at tilføje dig til en gruppe!

Log ind i Google, og vælg "Grupper":


Vælg så "Mine grupper":


Nu kan du se hvilke grupper du er medlem af.
En del vedrører dine undervisningshold, andre hører til lærerne i en klasse, og nogle hører til faggrupperne i de fag, som du underviser i.

Ved fejl kan problemet relatere til ukorrekt indtastning i Lectio, eller fejl fra WizKids side.
Send en mail til SJ, hvis du opdager, at du ikke er medlem af en gruppe, som du forventer.

Hvis du ønsker at blive slettet fra en gruppe, så find den rigtige gruppe på listen, og vælg "Forlad denne gruppe".


Du kan også vælge midlertidigt at slippe for mails fra gruppemailen. Så skal du vælge "Alle e-mail", og derunder "Ingen e-mails".
Ønsker du senere at få mails igen, kan du bare gå ind og vælge den nederste mulighed: "Alle e-mail" under "Alle e-mail"!