IT-pædagogisk vejledning, Helsingør Gymnasium, 2015-2016

Vejledninger

Google Apps for Education

 • Skift af password i Google Apps for Education
 • Google Drive plug-in for Microsoft Office
 • Customize the App Launcher to make frequently used apps more accessible
 • Udmeldelse af beskedgrupper i Lectio og mailgrupper i Google
 • Håndtering af brugerkonti i Google (lærere og elever)
 • Grupper i Lectio og i Google
 • Hjælp til Google

 • Google Apps Status Dashboard
 • Google Apps Release Calendar
 • Google Apps Known Issues

 • Google Apps Administrator Help

 • Gmail Help
 • Drive Help
 • Calendar Help
 • Groups Help
 • Sites Help
 • Hangouts Help
 • Chromecast

  Genial og billig mulighed for at vise PC-skærm, internet-TV og radiokanaler osv. på TV/højtaler.
 • Casting af netTV, PC eller musik via Chromecast
 • Skrivemetroer

 • Om skrivemetroer (vurdering og links)
 • Chromebooks i undervisningen

  Elevsamarbejde og videndeling. Chromebooks i undervisningen (Ove Christensen):
  https://www.academia.edu/14998351/Elevsamarbejde_og_videndeling._Chromebooks_i_undervisningen

  Chromebook for education (Ove Christensen): www.scoop.it/t/chromebook-for-education (flot samling)

  Installation af Maple på Chromebook (Steen Toft Jørgensen)

  Persondata-sikkerhed & privacy

  Bekendtgørelse fra 21/9-2015 om "Krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser":
  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174053
  "Danske Erhvervsskoler: Udbredt gymnasie-it har privacy-problemer":
  http://www.version2.dk/artikel/danske-ervhervsskoler-udbredt-gymnasie-it-har-privacy-problemer-375152
  "Har du styr på organisationens persondata og din DPO? Gigabøder ved datalæk er på trapperne":
  http://www.version2.dk/artikel/har-du-styr-paa-organisationens-persondata-og-din-dpo-gigaboeder-ved-datalaek-er-paa
  "Digitalt selvforsvar" (Prosa): https://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/politik/2015-09_digitalt_selvforsvar.pdf

  Nye muligheder med IT i undervisningen

  "DTU overvejer eyetracking og hjernescanning af studerende" (27/10-2015):
  www.version2.dk/artikel/dtu-kigger-paa-eyetracking-og-hjernescanning-af-studerende-konkurrere-med-populaere-online
  Cousera: https://www.coursera.org/
  Udacity: https://www.udacity.com/
  Peergrade (feedback til studerende): https://www.peergrade.io/
  Abacus (adaptive matematikopgaver): abacus.dk