1yMA Matematik, 2006-2007, Helsingør Gymnasium, SJ
Timeoversigt Skriftlig
aflevering
(Blækmat)
Skriftlig
årsprøve
Faglige emner Notater om emner Interaktive
træningsopgaver
(brøkregning)
TI-89 Titanium
lommeregner
Brøkregning
(video m. Philip)
Fotos af
klassen
Software Links Konkurrencer Studier & åbent hus
& sommerskoler
Lærebøger Lektiehjælp Regelgrundlag
(UVM)
Numb3rs
(TV-serie)
Lineær Programmering (LP)
IT-natten Løsninger og svar Triangulering (landmåling) AT4 "tid"
(uge 21)
         


Afstemninger:

Stem om du vil deltage i IT-natten? (se nærmere nedenfor)

Stem om matematik! (flere svar kan afkrydses)


Timeoversigt:

Skriftlig aflevering:

Skriftlig årsprøve

Faglige emner: (fra læreplanen i matematik C)

Notater om emner

Interaktive træningsopgaver:

Software (gratis):

Links:

Konkurrencer:

Studier & åbent hus på uddannelsesinstitutioner & sommerskoler:

Lærebøger:

Lektiehjælp:


Regel-grundlag STX (Undervisningsministeriet):