1vMa Matematik, 2007-2008, Helsingør Gymnasium, SJ
Timeoversigt Skriftlig
aflevering
Skriftlige
opgaver
Faglige emner Temaer &
projekter
Interaktive
træningsopgaver
TI-89 Titanium
lommeregner
AT2 argumentation
og bevisførelse
Freeware Links Konkurrencer Studier & åbent hus
& sommerskoler
Lærebøger Lektiehjælp Regelgrundlag
(UVM)
Formel-
samlinger
Virtuel
undervisning 1
(mandater)
Virtuel
undervisning 3
(website)
Årsprøver
(skriftlig
og mundtlig)
         


Timeoversigt:

Skriftlig aflevering:

Skriftlige opgaver (blækregning):

Faglige emner: (fra læreplanen i matematik C)

Temaer & projekter

Interaktive træningsopgaver:

Freeware:

Links:

Konkurrencer:

Studier & åbent hus på uddannelsesinstitutioner & sommerskoler:

Lærebøger:

Lektiehjælp:


Regel-grundlag STX (Undervisningsministeriet):

Årsprøver i matematik: