3yMA Matematik, 2008-2009, Helsingør Gymnasium, SJHusk: kortlink.dk/5mwx

Timeoversigt Skriftlig
aflevering
Skriftlige
hjemmeopgaver
Skriftlig eksamen
Terminsprøve
SRP Lærebøger Elev-lotto
Emne:
differentialligninger
Emne:
vektorer
Emne:
statistik
Emne:
finanskalkulationer
Emne:
reaktions-afstemning
UVM's regler Mundtlig
eksamen


Timeoversigt:

Skriftlig aflevering:

Skriftlige opgaver (blækregning):

Skriftlig eksamen:
Noter:

SRP (studieretningsprojekt):
1) Eleven skal tage udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau. Hvis man har FY, kan man tage udgangspunkt i FY eller MA (8 elever). Hvis man har KE kan man tage udgangspunkt i KE eller MA (6 elever). Har man har ikke KE eller FY, skal man tage udgangspunkt i MA (6 elever).
2) Derefter vælger eleven 2 eller 3 fag i alt, som opgaven skal udarbejdes i. Her kan vælges mellem KE/Ke, FY/Fy, DA eller HI - faget; dog skal faget man tog udgangspunkt i være med.
3) Så vælger eleven 1,2 eller 3 hovedfag ud af de 2-3 valgte fag ovenfor. Mindst 1 af hovedfagene skal være et studieretningsfag på mindst B-niveau, dvs. MA, FY/Fy eller KE/Ke. Valgfagene SP og EN kan altså IKKE bruges.
4) Skolen udpeger så 1 eller flere vejledere blandt lærerne. Det vil normalt være blandt elevens egne lærere.
5) Eleven vælger i samråd med vejlederen/vejlederne område for opgaven. Området skal i hovedfagene ligge udenfor (eller i forlængelse af) kernestoffet. Det behøver man ikke for de øvrige fag.
6) Eksempler på fag:
* En elev skriver opgave i MA+FY med begge som hovedfag. Opgaven skal så være udenfor kernestoffet i begge fag.
* En elev skriver opgave med HI og Ke som hovedfag og MA som ikke-hovedfag. Så skal historie-delen og kemi-delen være udenfor den alm. undervisning, mens matematik-delen kan være stof, som kendes fra undervisningen.
7) Eksempler på emner:
* Valg og retfærdighed (MA, HI)
* Kryptering (MA, HI)
* Navigation (MA, HI)
* Inertimomenter (FY, MA)
* Radioaktivt henfald / Manhattan-projektet (FY, HI, MA)


Lærebøger:

UVM's regler for matematik stx A-niveau:

Mundtlig eksamen: