1xMA Matematik, 2009-2010, Helsingør Gymnasium, SJHusk: kortlink.dk/6us6

Timeoversigt Skriftlig
aflevering
Skriftlige
hjemmeopgaver
Projekt
Triangulering
Projekt
Geometri
Projekt
Reaktionsligninger i kemi
Skriftlig
årsprøve
Formelsamlinger Software Lektiehjælp Lærebøger UVM's regler Elev-lotto  


Timeoversigt:

Skriftlig aflevering:

Skriftlige opgaver (blækregning):

Skriftlig årsprøve:


Projekt "Triangulering":


Projekt "Geometri":


Projekt "Afstemning af reaktionsligninger i kemi":

Formelsamlinger:

Software:

Lektiehjælp:

Lærebøger:

UVM's regler for matematik stx A-niveau: