3gMA Matematik, 2009-2010, Helsingør Gymnasium, SJHusk: kortlink.dk/6us7

Terminsprøve Skriftlig
aflevering
Emne:
Infinitesimal-
regning
Emne:
differential-
ligninger
Emne:
Vektorer
Projekt:
Elasticitet
Projekt:
Brydningsloven
spejlingsloven
Projekt
Reaktions-
ligninger i kemi
Mundtlig
eksamen
Software Skriftlige
hjemmeopgaver
SRP Lektiehjælp Lærebøger UVM's regler Elev-lotto Ekskursion:
DTU Matematik
 


Timeoversigt:

Skriftlig aflevering:

Skriftlige opgaver (blækregning): (60 elevtimer)

Terminsprøve:

Emner:
Infinitesimalregning:
Differentialligninger:
Vektorer:

Projekter:
Elasticitetsbegrebet i økonomi:
Brydningsloven & spejlingsloven (med differentialregning):

Afstemning af reaktionsligninger i kemi:

Ekskursion:

Software:

SRP (studieretningsprojekt):
1) Du skal skrive studieretningsprojekt i et studieretningsfag på A-niveau, dvs. samfundsfag (som alle i 3u og 3v har på A niveau) eller matematik (som 3gMA-holdet har opgraderet fra B til A).
2) Desuden skal du vælge et fag, som du har på B eller A niveau (det behøver ikke være et studieretningsfag).
3) Speciel mulighed efter ansøgning til rektor:
      * skrive opgave alene i studieretningsfaget Samfundsfag A (opgraderet matematik A dur ikke).
      * skrive opgave i 3 fag, hvor det sidste fag kan være på A, B eller C niveau.
4) Skolen udpeger en eller flere vejledere blandt lærerne. Det vil normalt være blandt dine lærere - men det er ikke muligt, hvis alt for mange vælger samme fag.


Lektiehjælp:

Lærebøger:

UVM's regler for matematik stx A-niveau:

Mundtlig eksamen 2010: