1zMa Matematik, 2010-2011, Helsingør Gymnasium, SJHusk: kortlink.dk/82ce

Timeoversigt Skriftlig
aflevering
Skriftlige
hjemmeopgaver
Noter Skr. årsprøve Mdt. årsprøve
Lærebøger Software Projekt
"Triangulering"
AT1
"Manhattan-projektet"
UVM's regler Elev-lotto

Timeoversigt:

Skriftlig aflevering:

Skriftlige opgaver (blækregning):

Noter:

Skr. årsprøve:

Mdt. årsprøve:

Software:

Lærebøger:

UVM's regler for matematik stx B-niveau: