2xMA Matematik, 2010-2011, Helsingør Gymnasium, SJHusk: kortlink.dk/82cf

Timeoversigt Skriftlig
aflevering
Skriftlige
hjemmeopgaver
Skr. årsprøve Noter Sandsynlighed
& Statistik
Projekter Historiske
regnetekniske
hjælpemidler
Screentoaster Taylor-
polynomiet
Ekskursion DTU Software Lærebøger UVM's regler Elev-lotto  

Timeoversigt:

Skriftlig aflevering:

Skriftlige opgaver (blækregning):

Skr. årsprøve:

Noter:

Projekter:

Ekskursion:

Software:

Lærebøger:

UVM's regler for matematik stx A-niveau: