2zMa Matematik, 2011-2012, Helsingør Gymnasium, SJHusk: kortlink.dk/97wk


Skriftlig
aflevering
Skriftlige
hjemmeopgaver
Historiske
Regnetekniske
hjælpemidler
Differentiation Integration Modeller Statistik,
Sandsynlighed
χ2-test
AT3
"Argumentation
og bevisførelse"
SRO Software Lærebøger UVM's regler Elev-lotto Mundtlig eksamen  


Skriftlig aflevering:

Skriftlige opgaver (blækregning):

Projekt: Historiske regnetekniske hjælpemidler

Differentiation

Integration

Modeller

Sandsynlighed
Statistik

AT3 "Argumentation og bevisførelse":

Software:

Lærebøger:

Mundtlig eksamen:

UVM's regler for matematik stx B-niveau: