3gMA1 Matematik, 2012-2013, Helsingør Gymnasium, SJHusk: kortlink.dk/b8ge


Skriftlig
aflevering
Skriftlige
hjemmeopgaver
Differentiation Elasticitetsbegrebet
i økonomi
Integration Projekt
Inertimomenter
Differential-
ligninger
Differentiallignings-
modeller
Radioaktivt henfald
& henfaldskæder
Bernoulli-type
& fiskerimodeller
Kemiske
reaktioner
Projekt
Solow's Growth Model
Vektorer
(GeoGebra)
Vektorer
(Maple)
Vektorer
(Beviser og oversigter)
Vektorer
(Perspektivisk afbildning)
Vektorer
(Jævn cirkelbevægelse)
Eksamensspørgsmål
& tips til eksamen
SRP Software Lærebøger Regler Elev-lotto Ekskursion
DTU


Skriftlig aflevering:

Skriftlige opgaver (blækregning):

Differentiation:

Projekt: Elasticitetsbegrebet i økonomi:

Integration:

Projekt: Inertimomenter:

Differentialligninger:

Differentiallignings-modeller:

Kemiske reaktioner:

Projekt: Solow's Growth Model:

Vektorer:

Ekskursion DTU:

Mandag d. 19/11-2012 skal 3g MA1 + SJ på ekskursion til DTU (Danmarks Tekniske Universitet) i Lundtofte/Lyngby.
Find rundt: Stort kort over DTU campus.     Android app (gratis): DTU Guide.     iPhone app (gratis): DTU Guide.
Transport foregår med gymnasiets egen bus. Mød kl. 9.05 på gymnasiet. Vi kører kl. 9.15.
Medbring egen PC med Maple.

Du kan medbringe egen madpakke - eller købe mad i den store kantine på DTU.

Programmet består af 3 foredrag:
10.15-11.00 "Natur, teknik og samfund: Alle er de fulde af dynamiske systemer, der udvikler sig med tiden" ved professor Morten Brøns, bygning 303B, rum 143 (1. sal).
Lidt rundvisning ved Steen.
Frokost i hovedkantinen bygning 101.
12.15-13.05 Matematiske modeller - kan de bruges til forudsigelser? ved professor Henrik Madsen, bygning 305, seminarrum 053.
13.20-15.20 Solenergi i buede soltage og glashuse ved projektleder Karsten Schmidt, bygning 303B, Matematicum (stuen).
NB: Sidste foredrag er udvidet med en Maple-afdeling v/ Karsten Schmidt og Ulrik Engelund Pedersen.

Vi afhentes kl. 15.20 af skolens bus. Forventes tilbage på gymnasiet kl. 16.10.

SRP (Studieretningsprojekt):

Software:

Lærebøger:

Mundtlig eksamen:
Eksamensspørgsmål til evt. mundtlig eksamen: spoerg.pdf (ny version 6/5-2013)
Tips til mundtlig eksamen: tips.pdf


UVM's regler for matematik stx A-niveau: