1a ma Matematik, 2013-2014, Helsingør Gymnasium, SJ
Skriftlig
aflevering
Skriftlige
hjemmeopgaver
Formel-
samlinger
Matematik-videoer
"frividen.dk"
Matematikkanalen
"YouTube - ing.dk"
Elev-lotto
Skærmklip GeoGebra &
GeoGebraTube
iBog Systime
"Mat C Stx"
Pythagoras'
sætning
Trekants-
løsere
 
Rentesregning,
opsparingsannuitet
& annuitetslån
Lorenz-diagrammer
& Gini-koefficienten
Lineær
optimering
UVM's regler
(læreplan og
vejledning)
Mundtlig
eksamen
AT2 DA + ma
argumentation

Systimes IT-værktøjer

GENERELLE Lommeregner
Ligningsløser
Graftegner
Skæring mellem grafer
 
FUNKTION Renteformlen Eksponentiel funktion Lineær funktion
REGRESSION Lineær regression Potens regression Eksponentiel regression
STATISTIK Ugrupperede observationer Grupperede observationer Boxplot
OPTIMERING Lineær optimering    


Formelsamlinger:

Skriftlig aflevering:

Skriftlige opgaver (blækregning):

Skærmklip:
    Skærmklip er utrolig brugbart til fremstilling af skriftlig opgave. Man kan klippe alt ud, som man ser på skærmen!

GeoGebra & GeoGebraTube:

iBog Systime (interaktiv):

Pythagoras sætning:
Trekants-løsere:

Rentesregning, opsparingsannuitet & annuitetslån:

Lorenz-diagrammer & Gini-koefficienten:

Lineær optimering:

UVM's regler for matematik stx C-niveau:

Mundtlig eksamen C-niveau: