1d ma Matematik, 2014-2015, Helsingør Gymnasium, SJ
Skriftlig
aflevering
Skriftlige
hjemmeopgaver
Formelsamlinger Software iBog Systime UVM's regler
(læreplan og
vejledning)
Elev-lotto
Trigonometri
& Geometri
Trekant-løsere Tal
(romertal
indekstal
renteformlen)
Regressioner
(lineær, potens,
eksponentiel)
Funktioner Mundtlig
eksamen
C-14 metoden
(datering)
Statistik 2. grads ligningen
og parablen
Lorenz-diagrammer
& Gini-koefficienten
Rentesregning,
opsparingsannuitet
& annuitetslån
Lineær optimering AT2:
Argumentation

Systimes IT-værktøjer

Kræver login - bortset fra "GENERELLE".
GENERELLE Lommeregner
Ligningsløser
Graftegner
Skæring mellem grafer
 
FUNKTION Renteformlen Eksponentiel funktion Lineær funktion
REGRESSION Lineær regression Potens regression Eksponentiel regression
STATISTIK Ugrupperede observationer Grupperede observationer Boxplot
OPTIMERING Lineær optimering    


Formelsamlinger:

Skriftlig aflevering:

Skriftlige opgaver (blækregning):

Trigonometri & Geometri:

Trekants-løsere:

Tal:

Regressioner:

Funktioner:

C-14 metoden (datering):
Statistik:

Lorenz-diagrammer & Gini-koefficienten:
2. grads ligningen og parablen Rentesregning (kapitalfremskrivning, annuitetsopsparing, annuitetslån):

Lineær optimering:

Software:

iBog:

UVM's regler for matematik stx C-niveau:

Mundtlig eksamen C-niveau: