AT1 om "alkohol" i 1x, 2014-2015, Helsingør Gymnasium, SJFagene er matematik (SJ) og biotek (SW og TF).

I matematik arbejdes med modeller for nedbrydning af alkohol i kroppen.
Der skal laves beregninger og grafer, som illustrerer opgaverne.

De oprindelige formler for nedbrydningen af alkohol i kroppen er opstillet i
1922/1932 af den svenske professor Erik Widmark (1899-1945).

Alkohol nedbrydes ved en 0'te ordens reaktion.
Det betyder, at alkohol-mængden aftager lineært - indtil det er 0.

Kilder

Matematik-faglige

Andet om alkohol

Modeller

Opgaver til fremlæggelse

Arbejdet foregår i grupper.

Materialer (læreplan, vejledning, iBøger)