3gMA Matematik, 2014-2015, Helsingør Gymnasium, SJ
Skriftlig
aflevering
Skriftlige
hjemmeopgaver
Lærebøger UVM's regler
(læreplan og vejledning)
Elev-lotto
Differentiation Integration Elasticitetsbegrebet
i økonomi
Ekskursion
DTU d. 9/3-2015
Eksamen
(mundtlig & skriftlig)
Differentialligninger Differentiallignings-
modeller
Projekt:
Radioaktiv henfald
& henfaldskæder
Projekt:
Reaktionshastighed i
kemiske reaktioner
Projekt:
Fiskerimodeller og
Bernoullis differentialligning
Vektorer
(GeoGebra-filer)
Vektorer
(Maple-filer)
Vektorer
(beviser og
oversigter)
Jævn
cirkelbevægelse
Perspektivisk
afbildning


Skriftlig aflevering:

Skriftlige opgaver (blækregning):

Ekskursion DTU mandag d. 9/3-2015

ProgramDifferentiation:

Integration:

Projekt: Elasticitetsbegrebet i økonomi:

Differentialligninger:
Differentiallignings-modeller:
Projekter i differentialligninger:
Vektorer:
Lærebøger:

Eksamen (mundtlig & skriftlig):

UVM's regler for matematik stx A-niveau: