1uMa Matematik, 2015-2016, Helsingør Gymnasium, SJ
Skriftligt
arbejde
Formelsamling
Folkeskolen
Software Lærebog test.abacus.dk
(projekt: træningsopgaver)
UVM's regler
(læreplan og
vejledning)
Elev-lotto
Romertal Rødder og
potenser
Trigonometri
& Geometri
Trekant-løsere Funktioner 2. grads ligningen
2. grads polynomiet
BMI
Rentesregning,
opsparingsannuitet
& annuitetslån
Indekstal Pythagoras
sætning
Mundtlig &
skriftlig
årsprøve
     

Systimes IT-værktøjer

Kræver login - bortset fra "GENERELLE".
GENERELLE Lommeregner
Ligningsløser
Graftegner
Skæring mellem grafer
 
FUNKTION Renteformlen Eksponentiel funktion Lineær funktion
REGRESSION Lineær regression Potens regression Eksponentiel regression
STATISTIK Ugrupperede observationer Grupperede observationer Boxplot
OPTIMERING Lineær optimering    

Skriftlig arbejde:

Rødder og potenser:

Trigonometri & Geometri:
Trekants-løsere:

Funktioner:

2. grads ligningen og 2. grads polynomiet:

BMI:

Rentesregning (kapitalfremskrivning, annuitetsopsparing, annuitetslån):

Indekstal (anvendelse i samfundsfag):

Pythagoras sætning:

Software:

Lærebog:

Mundtlig & skriftlig årsprøve 1g:

UVM's regler for matematik stx B-niveau: