1xMA Matematik, 2015-2016, Helsingør Gymnasium, SJ (fra 26/1-2016)
Skriftligt
arbejde
Formelsamling
Folkeskolen
Software Lærebog UVM's regler
(læreplan og
vejledning)
Elev-lotto Mundtlig &
skriftlig
årsprøve
Deskriptiv
statistik
Funktioner Kemiske
reaktioner
AT2 om "alkohol" Regressioner 2. grads ligningen
2. grads polynomiet
Beviser


Skriftlig arbejde:

Deskriptiv statistik:

Funktioner:

Kemiske reaktioner:

Regressioner:

2. grads ligningen og 2. grads polynomiet:

Bevistyper i matematik:

Software:

Lærebøger:

Mundtlig & skriftlig årsprøve 1g:

UVM's regler for matematik stx A-niveau: