2xMA Matematik, 2015-2016, Helsingør Gymnasium, SJ
Skriftligt
arbejde
Formelsamling
Folkeskolen
Software Lærebog UVM's regler
(læreplan og
vejledning)
Elev-lotto
Pythagoras'
sætning
Deskriptiv
statistik
Statistik Differentiation Vækstegenskaber
& logaritmiske
akser
Integration
Fysik Projekt:
elasticitetsbegrebet
CHI^2-test:
"Goodness of fit"
"Uafhængighed"
Fødselsdags-
paradokset
Mendels love &
Hardy-Weinberg
ligevægt
Mundtlig &
skriftlig
årsprøve

Systimes IT-værktøjer

Kræver login - bortset fra "GENERELLE".
GENERELLE Lommeregner
Ligningsløser
Graftegner
Skæring mellem grafer
   
FUNKTION Renteformlen Eksponentiel funktion Lineær funktion  
REGRESSION Lineær regression Potens regression Eksponentiel regression Alle 3 typer
STATISTIK Boxplot Ugrupperede observationer Grupperede observationer Normalfordeling
χ2-TEST χ2-test på terningskast χ2-værdier og frihedsgrader Uafhængighedstest  
OPTIMERING Lineær programmering      

Skriftlig arbejde:
Pythagoras' sætning:

Deskriptiv statistik:

Statistik:

Differentiation:

Vækstegenskaber og logaritmiske akser:

Integration:

Fysik:

χ2-test (GOF-test + UAFH-test):

Fødselsdagsparadokset:

Software:

Lærebog:

Mundtlig & skriftlig årsprøve 2g:

UVM's regler for matematik stx A-niveau: