2uMa Matematik, 2016-2017, Helsingør Gymnasium, SJ
Skriftligt
arbejde
Software Lærebog UVM's regler
(læreplan og
vejledning)
Elev-lotto  
Deskriptiv
statistik
Normal-
fordelingen
Differentiation Vækstegenskaber,
logaritmiske akser,
Wind Chill
Regressioner  
Integration CHI^2-test:
"Goodness of fit"
"Uafhængighed"
Sandsynlighed
& statistik
Projekt optimering
(pram & sofa)
Mundtlig &
skriftlig
eksamen
AT2015
"Kommunikation"


Skriftlig arbejde:

Deskriptiv statistik:

Normalfordelingen:

Differentiation:

Vækstegenskaber og logaritmiske akser:

Regressioner:

Integration:
χ2-test (GOF-test + UAFH-test):

Sandsynlighed & statistik:

Projekt optimering (pram & sofa):

Software:

Lærebog:

Mundtlig & skriftlig eksamen 2g:

UVM's regler for matematik stx B-niveau: