2xMA Matematik, 2016-2017, Helsingør Gymnasium, SJ
Skriftligt
arbejde
Software Lærebog UVM's regler
(læreplan og
vejledning)
Elev-lotto AT2015
"Kommunikation"
Differentiation Integration Anvendelse
i fysik
Projekt optimering
(pram & sofa)
Vækstegenskaber
& logaritmiske
akser
 
Deskriptiv
statistik
Sandsynlighed
& statistik
CHI^2-test:
"Goodness of fit"
"Uafhængighed"
Elasticitet
begrebet
i økonomi
Mundtlig &
skriftlig
årsprøve
 


Skriftlig arbejde:

Differentiation:

Integration:

Anvendelse i fysik:

Projekt optimering (pram & sofa):

Vækstegenskaber og logaritmiske akser:

Deskriptiv statistik:

Sandsynlighed & statistik:
χ2-test (GOF-test + UAFH-test):

Software:

Lærebog:

Mundtlig & skriftlig årsprøve 2g:

UVM's regler for matematik stx A-niveau: