3xMA Matematik, 2016-2017, Helsingør Gymnasium, SJ
Skriftligt
arbejde
Software Lærebog UVM's regler
(læreplan og
vejledning)
Elev-lotto Mundtlig &
skriftlig
eksamen
Differentiation Integration Differentialligninger Differentiallignings-
modeller
Projekt:
Reaktionshastighed i
kemiske reaktioner
Projekt:
Enzymkinetik
Projekt:
Fiskerimodeller og
Bernoullis differentialligning
Vektorer
(GeoGebra-filer)
Vektorer
(Maple-filer)
Vektorer
(beviser og
oversigter)
Jævn
cirkelbevægelse
Perspektivisk
afbildning


Skriftlig arbejde:

Differentiation:

Integration:

Differentialligninger:

Differentiallignings-modeller:

Projekter i differentialligninger:
Vektorer:

Software:

Lærebog:

Mundtlig & skriftlig eksamen 3g:

UVM's regler for matematik stx A-niveau: