3gMA2 Matematik, 2017-2018, Helsingør Gymnasium, SJ
Skriftligt
arbejde
Software Lærebog UVM's regler
(læreplan og
vejledning)
Elevlotto Mundtlig &
skriftlig
eksamen
Differentiation Integration Projekt
Inertimomenter
Projekt
Elasticitet
   
Differentialligninger Differentiallignings-
modeller
Projekt
Logistisk vækst
med og uden høst
Projekt:
Reaktionshastighed i
kemiske reaktioner
Projekt:
Radioaktiv henfald
& henfaldskæder
 
Vektorer
(GeoGebra-filer)
Vektorer
(Maple-filer)
Vektorer
(beviser og
oversigter)
Jævn
cirkelbevægelse
Perspektivisk
afbildning
3D-print


Skriftlig arbejde:

Differentiation:

Integration:

Differentialligninger:

Differentiallignings-modeller:
Vektorer:

Software:

Lærebog:

Mundtlig & skriftlig eksamen 3g:

UVM's regler for matematik stx A-niveau: