Helsingør Gymnasium, SJ

3D-print, 3D-geometri & 3D-arkitektur


Konstruktion af armbånd (forskellige udgaver, torus-lignende):

STL-filer til 3D-visning og 3D-print (med foto af visse 3D-printede objekter):