Helsingør Gymnasium, SJ

3D-print, 3D-geometri & 3D-arkitektur


Udsigtstårn ovenover trætoppe i Camp Adventure ved Gisselfeld Kloster

Tårnet er under konstruktion af Arup, og åbner 31. marts 2019. Skulle have været klar november 2018.
Prisen bliver 125 kr. pr. person for at bestige tårnet.
Tårnet er tegnet af arkitekt Tue Foged og tegnestuen EFFEKT.
Adgangen til tårnet er kombineret med en 600 m hævet gangbro af træ.
Der anvendes 500 tons cortensstål.

Matematisk set det ydre af tårnet en cirkulær hyperboloide.
De bærende ståldragere (højre om hhv. venstre om) ligger 100% på hyperboloidefladen!

Links

Model i Maple

Beregninger og tegninger af tårnet, ståldragerne og rampen, man går på.

Tegning af hyperboloide-overfladen og de 2 x 18 ståldragere på overfladen,
samt rampen, som drejer 12 gange rundt fra bund til top.

Beregning af rumfang, overfladeareal, ståldragernes længde, rampens areal,
samt længden af rampen langs yderkanten og langs inderkanten.

       

Opgaver i GeoGebra

Tegning af hyperbel (2D) og hyperboloide (3D) i GeoGebra.

NB: GeoGebra kan hentes på: https://www.geogebra.org/download (vælg "GeoGebra Classic 5")

Løsninger, hvis du ikke selv kan lave opgaverne:

OPGAVER 1-4: opg1.ggb     opg2.ggb     opg3.ggb     opg4a.ggb     opg4b.ggb  
OPGAVER 5-8: opg5.ggb     opg6.ggb     opg7.ggb     opg8.ggb  

Beregnings-opgaver

Beregninger på hyperbel (2D) og hyperboloide (3D).

Løsninger, hvis du ikke selv kan lave opgaverne: svar.pdf (0.3 MB, 3 sider)     opg12.ggb