Corona tests

Nedenfor er lavet en beregner.

"Sensitivitet" = sandsynligheden for at testen viser positiv, hvis personen er smittet.
"Specificitet" = sandsynligheden for at testen viser negativ, hvis personen ikke er smittet.
"Prævalensen" = andelen af befolkningen, som er smittede.

NB: Sensitivitet og specificitet er betingede sandsynligheder.

PCR-test har en sensitivitet på ca. 98% og en specificitet på 99.9%. Brugeren får svar efter 1 døgn.
Kvik-test antages at have en sensitivitet på 60% og en specificitet på 99%. Brugeren får svar efter 1 kvarter.
Prævalensen kan antages at være f.eks. 3%.

Brugerne forventer svar på disse 2 spørgsmål:
1) hvis testen er positiv, hvad er så sandsynligheden for at brugeren har corona? (kaldet "positiv prædikativ værdi" eller PPV)
2) hvis testen er negativ, hvad er så sandsynligheden for at brugeren ikke har corona? (kaldet "negativ prædikativ værdi" eller NPV)

Spørgsmålene besvares v.hj.a. Bayes formel!

Med ovenstående data bliver konklusionen:
Hvis man får en negativ test, så er det næsten sikkert, at man ikke har corona. Det gælder for både PCR-test og kvik-test.
Hvis man får en positiv PCR-test, så er det næsten sikkert, at man har corona.
Hvis man får en positiv kvik-test, så bør man straks tage en PCR-test.
Kvik-testen kan altså anvendes til at finde de få personer, som skal testes yderligere med PCR-testen!

Indtast de 3 værdier (%-tal mellem 0 og 100), og tryk på "Beregn"-knappen:


"Prævalensen" som et %-tal mellem 0 og 100
(andel af smittede i befolkningen)

"Sensitivitet" som et %-tal mellem 0 og 100
(sandsynlighed for positiv test, hvis man har corona)

"Specificitet" som et %-tal mellem 0 og 100
(sandsynlighed for negativ test, hvis man ikke har corona)


"Positiv prædikativ værdi" PPV (som %-tal mellem 0 og 100)
(sandsynligheden for at person med positiv test har corona)

"Negativ prædikativ værdi" NPV (som %-tal mellem 0 og 100)
(sandsynligheden for at person med negativ test ikke har corona)