DTU Matematik 1, software 2-holdet, 2009-2010


Faget Matematik 1: Matematik 1 (med Maple integreret)
E-math (e-læring om differentialligninger): e-math.imm.dtu.dk

Komplekse tal

Differentialligninger

Funktioner af flere variable

Tema: BRAND!

Eksamensopgaver