DTU Matematik 1, MatTek1-holdet, 2011-2012


Matematik 1's hjemmeside: 01005.mat.dtu.dk/2011/ (e-læring med Maple integreret)     YouTube-kanal: youtube.com/user/DTUcourse01005     Streaming af forelæsninger:

Installation, pakker, tips Differentialligninger Funktioner af en variabel Taylor-udvikling
Funktioner af flere variable Integration & plots VektorAnalyse-pakke VektorAnalyse (grad, div, rot)
Eksamensopgaver Miniprojekt (Komplekse funktioner) 3-ugers projekt (Heltalsfaktorisering)  
Temaøvelse 1 (Markov-processer) Temaøvelse 2 (Affine afbildninger) Temaøvelse 3 (Differentialligninger) Temaøvelse 4 (Vektoranalyse)

Interne noter

Installation, pakker, tips

 • Steen har en generel side, hvor specielt installation af Maple 15 i Windows 7 er omtalt, installation af udvidelsespakker, samt diverse tips til Maple-start: steen-toft.dk/mat/maple/
 • Windows-freeware, som kan anvendes til at skrive noter i PDF-filer, f.eks. eNoterne: PDF-XChange viewer
 • Anvendelse af tilde (~), så en funktion virker på alle elementer i en liste, vektor eller matrix: tilde.mw eller tilde.pdf

Differentialligninger

Funktioner af en variabel

Taylor-udvikling

 • En IKKE-analytisk funktion: analyt.mw eller analyt.pdf
 • Interaktiv demo i GeoGebra af Taylor-polynomiet, som funktion af graden for sin(x): taylor-s.ggb
 • Interaktiv demo i GeoGebra af Taylor-polynomiet, som funktion af graden for 1/(1+x2): taylor-k.ggb
 • En funktion med endelig konvergensradius for Taylor-polynomiet: taylor-k.mw eller taylor-k.pdf
 • Kinetisk energi (klassisk og relativistisk): ekin.mw eller ekin.pdf

Funktioner af flere variable

Integration & plots

VektorAnalyse-pakke

 • Pakke med VektorAnalyse-rutinerne (fra Karsten Schmidt, lavet til pakke af Steen Toft Jørgensen): pakke.zip (30 kB).
  NB: Findes i 2 versioner, i den ene skal "grad" ikke have koordinaterne som parametre (følger Maple-demo 29a).
  Men fra Maple-dmeo 30a er Karsten gået tilbage til verisonen, hvor "grad" skal have koordinaterne som parametre!

  Pakken indeholder 2 filer: VektorAnalyse.mla og VektAnalyse.mla, som skal kopieres til lib-mappen under Maple. Se hvordan: pakke15.pdf
  Pakken indeholder også 2 filer til at teste pakkerne med: test-VektorAnalyse.mw og test-VektAnalyse.mw (kør dem).
  Pakkerne anvendes i Maple ved at skrive "with(VektorAnalyse)" hhv. "with(VektAnalyse)". Så slipper man for at kopiere Karsten Schmidts rutiner ind i Maple-arket.
  Hvordan laver man en pakke? Se den fil, som man skriver i Maple (husk: start først Maple som Administrator): vekt.pdf hhv. vektor.pdf

Vektoranalyse (grad, div, rot)

Eksamensopgaver

  Supplerende beregninger, som viser grafiske illustrationer af parameterfremstillingerne, og som anvender Integrator8-pakken til alternative beregninger.
  Absolut ikke en erstatning for Karstens Schmidts håndregning, som anvender Gauss' og Stokes sætninger. Det er smartere, at bruge sætningerne!
 • Maj 2007 eksamenssættet (opgave 3; opgave 4.3-4.6): 2007-udv.mw eller 2007-udv.pdf
 • Maj 2008 eksamenssættet (opgave 3; opgave 4.1, 4.3-4.5): 2008-udv.mw eller 2008-udv.pdf
 • Maj 2009 eksamenssættet (opgave 3; opgave 4): 2009-udv.mw eller 2009-udv.pdf
 • Maj 2010 eksamenssættet (opgave 3; opgave 4): 2010-udv.mw eller 2010-udv.pdf
 • Maj 2011 eksamenssættet (opgave 3; opgave 4): 2011-udv.mw eller 2011-udv.pdf
 • Maj 2012 eksamenssættet (opgave 3.1, 3.3; opgave 4): 2012-udv.mw eller 2012-udv.pdf
Miniprojekt (Komplekse funktioner)

GeoGebra
 • www.geogebra.org - platformsuafhængig (Windows, Linux, MAC) - kør "Webstart"
 • Komplekse tal i planen: kompleks.ggb (modulus/argument, z2, z konjugeret, 1/z, ez, inversion i cirkel)
 • Complex mappings (GeoGebra Tutorials)

 • Complex_number
 • ComplexNumber

 • Holomorphic_function
 • Analytic_function

 • Map_projection#Conformal
 • Conformal_map
 • ConformalMapping
 • Joukowski Transformation
 • Interactive Conformal Mapping
 • Visualizing complex analytic functions

 • Double-angle_formula
 • Vektorfunktion
 • Logarithmic_spiral

  Maple-kommandoer:
 • seq
 • complexplot
 • conformal
 • 3-ugers projekt (Heltalsfaktorisering)

  Maple-kommandoer:
 • mod
 • igcd
 • floor
 • isprime
 • nextprime
 • ifactor
 • numtheory[legendre]

  Faktoriseringstest:
  test-fak.mw eller test-fak.pdf

 • Dixon's_factorization_method
 • Euclidean_algorithm
 • Euclid's_lemma
 • Euler's_totient_function
 • Extended_Euclidean_algorithm
 • Factor_base
 • Fermat's_little_theorem
 • Greatest_common_divisor
 • Integer_factorization
 • Jacobi_symbol
 • Legendre_symbol
 • Modular_multiplicative_inverse
 • Modulo_operation
 • Number_theory
 • Prime_number
 • Public-key_cryptography
 • RSA_(cryptoystem)
 • Primitive_root_modulo_n
 • Quadratic_residue
 • Quadratic_sieve
 • Smooth_number

 • Prime Numbers
 • PrimeFactorization
 • Dixon's Factorization Method
 • EuclidsTheorems
 • Factor Base
 • LegendreSymbol
 • RSA Encryption
 • QuadraticSieve
 • Temaøvelse 1 (Markov-processer)

 • Markov proces
 • Markov Processes
 • Markov process
 • Markov chain
 • Stochastic process
 • Markov biografi

  Induktions-bevis:
 • Mathematical induction
 • Induktion (matematik)
 • Matematisk induktion (Georg Mohr)
 • Induktionsbevis og sum af række

  Maple-kommandoer:
  seq (generere en følge)
 • Temaøvelse 2 (Affine afbildninger)

 • Double-angle_formula (sin(2x) og cos(2x))
 • Trace_(linear_algebra)
 • Affine_transformation
 • Rotation_(mathematics)
 • Translation_(geometry)

  Maple-kommandoer:
  combine
  trace ("spor" = sum af diagonalelementer i en matrix)

 • Temaøvelse 3 (Differentialligninger)

 • amplitud.mw eller amplitud.pdf (formel for amplituden af a·cos(x)+b·sin(x))

 • Integration_by_parts (partiel/delvis integration)
 • Temaøvelse 4 (Vektoranalyse)

 • DTU Byg: Master i Brandsikkerhed

 • Artikel fra bogen Matematiske Horisonter: "Brand!" (professor Steen Markvorsen, DTU Matematik)

 • Wildfire
 • Wildfire Modeling
 • List of Wildfire

 • Rotation matrix
 • Ellipse
 • Ellipse (geometri)
 • Eksterne links til Wikipedia

  Lineær algebra, geometri og matrixregning

 • System of linear equations
 • Matrix (mathematics)
 • Gaussian elimination
 • Gauss–Jordan elimination
 • Determinant
 • Vector_space
 • Linear_map
 • Symmetric_matrix
 • Cone_(geometry)
 • Eigenvalue,_eigenvector_ and_eigenspace
 • Diagonalizable_matrix
 • Jacobian_matrix
 • Hessian_matrix
 • Rotation_matrix

  Differentialligninger, differentiation, funktioner af flere variable og vektor-calculus

 • Ordinary differential equation
 • Picard_Lindelöf_theorem (eksistens)
 • Peano_existence_theorem (eksistens)
 • Function
 • Derivative
 • Partial_differential
 • Harmonic_function
 • Analytic_function
 • Taylor_series
 • Maxima_and_minima
 • Curve
 • Riemann_integral
 • Integration_by_parts
 • Integration_by_substitution
 • Arc_length
 • Vector_field
 • Curve_integral
 • Parametric_surface
 • Quadric (flader i 3D)
 • Surface_area
 • Solid_of_revolution
 • Pappus–Guldinus_theorem
 • Center_of_gravity
 • Vector_calculus
 • Flux
 • Nabla_operator
 • Divergence
 • Divergence_theorem
 • Gauss's_law
 • Curl (Rotation)
 • Stokes'_theorem
 • Maxwell's_equations

  Koordinatsystemer i 2D og 3D

 • Cartesian_coordinate_system
 • Polar_coordinate_system
 • Spherical_coordinates
 • Cylindrical_coordinate_ system
 • Rotation_matrix

  Keglesnit:

 • Conic_section (keglesnit)
 • Ellipse
 • Circle
 • Hyperbola
 • Parabola
 • Sphere
 • Ellipsoid

  Diverse

 • Fibonacci_number
 • Recursion
 • Recurrence_relation (differens-ligning)
 • Mathematical_induction
 • Double-angle_formula (sin(2x))
 • Hyperbolic_function (sinh(x) og cosh(x))
 • Airy_function