DTU Matematik 1, MatTek1-holdet, 2012-2013


Matematik 1's hjemmeside: 01005.mat.dtu.dk (e-læring med Maple integreret)     YouTube-kanal: youtube.com/user/DTUcourse01005

Matematik-referencer
til selvhjælp
Differentiation Integration (GYM) Komplekse tal Trigonometriske &
hyperbolske funktioner
 
Keglesnit og
keglesnitsflader
Koordinatsystemer
i 2D og 3D
Noter Taylor-udvikling Funktioner af
flere variable
 
Integration & plots Vektoranalyse-pakke
(igen ny version d. 21/4!)
Vektoranalyse
(grad, div, rot)
Temaøvelser
(nr. 1-5)
3-ugers projekt
(Satellit-parkering)
Eksamensopgaver
(maj måned)


Matematik-referencer til selvhjælp:
 • MatLex: ga.randers-hf-vuc.dk/matlex/ (interaktivt matematik-leksikon)
 • FriViden: frividen.dk/default.aspx?catid=225a5ad7-2284-4ad8-b995-9a0a1aead46c (matematik-videoer)
 • Math Ref Free: play.google.com/store/apps/details?id=com.happymaau.MathRefFree
  (gratis app til Android smartphone, for 6 kr. kan købes en udvidet version med 1400 formler)
 • Differentiation:
 • Sammensat differentiation (kæde-reglen)
 • Differentiation af invers funktion

  Integration:
 • Integration ved substitution
 • Partiel integration
 • Liste over integraler
 • Integral-tabeller: integral-table.com
 • Online integrator: integrals.wolfram.com
 • Numerisk integration: people.hofstra.edu/Stefan_Waner/...
 • Liste over rækker og uendelige summer
 • Komplekse tal

 • GeoGebra: www.geogebra.org - platformsuafhængig (Windows, Linux, MAC)
 • Komplekse tal: c-tal.ggb (Semesteruge02 E12, opgave 7)
 • Komplekse tal i planen: kompleks.ggb (modulus/argument, z2, z konjugeret, 1/z, ez, inversion i cirkel)
 • Complex_number
 • Double-angle_formula
 • Fundamental_theorem_of_algebra

 • Komplekse tal i Maple: kompleks.mw eller kompleks.pdf
 • Trigonometriske og hyperbolske funktioner:
 • Eksakte værdier af sin, cos, tan for visse radiantal
 • Eksakte værdier (markeret på enhedscirkel)
 • Differentiation af trigonometriske funktioner
 • Definition af hyperbolske funktioner
 • Differentiation af hyperbolske funktioner
 • Noter

 • Uge07 E12 StoreDag opgave 4 (advanced): uge7opg4.mw eller uge7opg4.pdf
  NB: Avanceret brug matrixligning, invertering og transponering af matricer samt LinearSolve-kommandoen.

 • Uge08 E12 StoreDag opgave 2: uge8opg2.mw eller uge8opg2.pdf
  NB: Avanceret brug trigonometriske identiteter for dobbelt vinkel og rotationsmatrix.

 • Uge12 E12 StoreDag: den komplekse gættemetode c-gaet.mw eller c-gaet.pdf

 • Uge03 F13 LilleDag: ellipses centrum og symmetriakser uge3opg1.mw eller uge3opg1.pdf
 • Uge06 F13 StoreDag: rotation om y-aksen i 3D (fejl i facit) uge6opg6.mw eller uge6opg6.pdf
 • Uge06 F13 LilleDag: plot af rumlige områder uge6opg.mw eller uge6opg.pdf
 • Uge12 F13 LilleDag: Coulomb-feltet uge12opg5.mw eller uge12opg5.pdf
 • Keglesnit og keglesnitsflader:
 • Conic_section#Features
 • Quadric#Euclidean_plane_and_space
  Koordinatsystemer i 2D og 3D:
 • Cartesian_coordinate_system
 • Polar_coordinate_system
 • Spherical_coordinates
 • Cylindrical_coordinate_ system
 • Rotation_matrix
 • Taylor-udvikling

 • Stykkkevis givet funktion, graf, grænseværdi: stk-lim.mw eller stk-lim.pdf
 • En IKKE-analytisk funktion: analyt.mw eller analyt.pdf
 • Interaktiv demo i GeoGebra af Taylor-polynomiet, som funktion af graden for sin(x): taylor-s.ggb
 • Interaktiv demo i GeoGebra af Taylor-polynomiet, som funktion af graden for 1/(1+x2): taylor-k.ggb
 • En funktion med endelig konvergensradius for Taylor-polynomiet: taylor-k.mw eller taylor-k.pdf
 • Kinetisk energi (klassisk og relativistisk): ekin.mw eller ekin.pdf
 • Funktioner:
 • Analytic_function
 • Taylor_series
 • Radius_of_convergence
 • Big_O_notation
 • Little_o#Little-o_notation
 • Limit_(mathematics)
 • Harmonic_function
 • Laplace's_equation
 • Funktioner af flere variable

 • Notation vedr. partielle afledede: partdiff.mw eller partdiff.pdf
 • Differentiationsrækkefølge kan være vigtig: diff-seq.mw eller diff-seq.pdf
 • Betydningen af differentiabilitet for vektorfunktion: vekt-fkt.mw eller vekt-fkt.pdf
 • Omskrivning af en kvadratisk form: kvadform.mw eller kvadform.pdf
 • VektorAnalyse-pakke (to versioner i april 2013!)

  Rutinerne er igen lavet om pr. 21/4!
  Pakke med VektorAnalyse-rutinerne (fra Karsten Schmidt april 2013, lavet til pakke af Steen Toft Jørgensen): pakke.zip (14 kB).
  Pakken indeholder filerne VektAnalyse.mla og VektAnalyse2.mla, som skal kopieres til "lib"-mappen under Maple.
  Efter ændringen skal der atter 2 parametre på "grad".
  "VektAnalyse.mla" er den gyldige pt. "VektAnalyse2.mla" duede kun i ugen før d. 21/4!
  Pakken indeholder også 2 filer til at teste pakkerne med: test-VektAnalyse.mw og test-VektAnalyse2.mw (kør dem).
  Pakkerne anvendes i Maple ved at skrive "with(VektAnalyse)" eller "with(VektAnalyse2)". Så slipper man for at kopiere Karsten Schmidts rutiner ind i Maple-arket.

  Hvordan laver man en pakke?
  Se den fil, som man skriver i Maple og kører (husk: start først Maple som Administrator): pakke.pdf eller pakke2.pdf

  Integration & plots

 • Numerisk integration (venstre-, højre-, midt-, trapez- og Simpson-sum): people.hofstra.edu/Stefan_Waner/RealWorld/integral/numint.html
 • Ressourcefiler til Integrator8-pakken (af Steen Markvorsen, DTU Matematik): www2.mat.dtu.dk/education/01005/MWS/INTEGRATOR8/
 • Oversigt over kommandoer i Integrator8-pakken: int8-kom.pdf
 • Jacobi-faktor for flade og Hessematricen: jacobi.mw eller jacobi.pdf
 • Plot af et parametriserede mængder: plot.mw eller plot.pdf
  (1D-kurve i 2D, 2D-område i 2D, 1D-kurve i 3D, 2D-flade i 3D, 3D-område i 3D). Vist både i MATH-mode og i TEXT-mode.
 • Plot og brug af Integrator8-pakken samt dobbeltintegraler med ikke-faste grænser (eksempler fra Maple-demo 24a, uge5 F13 LD):
  plot-int.mw eller plot-int.pdf
 • Integraler, parametrisering, Jacobi, formel (kurveintegral, tangentielt kurveintegral, planintegral, fladeintegral, rumintegral): integral.pdf
 • Dobbelt-integral beregnet efter flere metoder: dobb-int.mw eller dobb-int.pdf
 • Turning Torso bygningen i Malmø (rumfang, areal af vredet sideflade, længde af vredet kant): torso.mw eller torso.pdf
 • Vektoranalyse (grad, div, rot)

 • Gravitationskraften og potentiel energi (tangentielt kurveintegral): gravity.mw eller gravity.pdf
 • Coulomb-feltet fra en punktladning (ortogonalt fladeintegral + Gauss' sætning): uge12opg5.mw eller uge12opg5.pdf

 • Vector_calculus (vektor-analyse)
 • Gradient (grad)
 • Divergence (div)
 • Curl (rot)

 • Maxwell's_equations (elektriske og magnetiske felter - her indgår div og rot)
 • Gauss_theorem (Gauss' sætning - her indgår div)
 • Stokes'_theorem (Stokes sætning - her indgår rot)
 • Eksamensopgaver

   Supplerende beregninger, som viser grafiske illustrationer af parameterfremstillingerne, og som anvender Integrator8-pakken til alternative beregninger.
   Absolut ikke en erstatning for Karstens Schmidts håndregning, som anvender Gauss' og Stokes sætninger. Det er smartere, at bruge sætningerne!

  • Maj 2007 eksamenssættet (opgave 3; opgave 4.3-4.6): 2007-udv.mw eller 2007-udv.pdf
  • Maj 2008 eksamenssættet (opgave 3; opgave 4.1, 4.3-4.5): 2008-udv.mw eller 2008-udv.pdf
  • Maj 2009 eksamenssættet (opgave 3; opgave 4): 2009-udv.mw eller 2009-udv.pdf
  • Maj 2010 eksamenssættet (opgave 3; opgave 4): 2010-udv.mw eller 2010-udv.pdf
  • Maj 2011 eksamenssættet (opgave 3; opgave 4): 2011-udv.mw eller 2011-udv.pdf
  • Maj 2012 eksamenssættet (opgave 3.1, 3.3; opgave 4): 2012-udv.mw eller 2012-udv.pdf
  • Maj 2013 eksamenssættet (alle opgaver): 2013-udv.mw eller 2013-udv.pdf

  Temaøvelser

  Grupper til temaøvelser
  Brug af Maple Cloud
  til fildistribution


  Temaøvelse 1 (Markov-processer)

 • Markov proces
 • Markov Processes
 • Markov process
 • Markov chain
 • Stochastic process
 • Markov biografi

  Induktions-bevis:
 • Mathematical induction
 • Induktion (matematik)
 • Matematisk induktion (Georg Mohr)

  Maple-kommandoer:
 • seq (f.eks. generere en følge af matrixpotenser Ak)

 • Blok-maticer, enhedsmatricer & nulmatricer:
      blok-mx.mw eller blok-mx.pdf
 • Temaøvelse 2 (Affine afbildninger)

 • Double-angle_formula (sin(2x) og cos(2x))
 • Trace_(linear_algebra)
 • Affine_transformation
 • Rotation_(mathematics)
 • Rotation_matrix.
 • Translation_(geometry)

  Maple-kommandoer:
  combine ('modsatte' af expand)
  trace ("spor" = sum af diagonalelementer i en matrix)

 • Temaøvelse 3 (Differentialligninger)

 • amplitud.mw eller amplitud.pdf
  (formel for amplituden af a·cos(x)+b·sin(x))

 • Angle_sum_and_difference_identities
  (trigonometriske additionsformler)
 • Integration_by_parts
  (partiel/delvis integration)
 • Temaøvelse 4 (Brudbetingelser for materialer)

 • Double-angle_formula (sin(2x) og cos(2x))

 • Von_Mises_yield_criterion
 • Yield_surface
 • Mohr-Coulomb_theory
 • Mohr's_circle

 • danielrwalsh.com/mohrs_circle.html
  ("Digital Mohr's Circle" i indlejret GeoGebra)
 • www.novanumeric.com/samples.php?CalcName=Mohrs
  ("Mohr's Circle in 2D and 3D to resolve Principal Stresses" calculator)
 • www.doitpoms.ac.uk/tlplib/metal-forming-1/index.php
  ("Stress analysis and Mohr's circle")
 • Temaøvelse 5 (Skovbrand)

 • DTU Byg: Master i Brandsikkerhed

 • Artikel fra bogen Matematiske Horisonter: "Brand!" (professor Steen Markvorsen, DTU Matematik)

 • Wildfire
 • Wildfire Modeling
 • List of Wildfire

 • 3-ugers projekt (Satellit-parkering)

 • Flash-animation "My Solar System": phet.colorado.edu/en/simulation/my-solar-system

 • Arthur_C._Clarke (dansk)
 • Arthur_C._Clarke (engelsk)

 • Satellite
 • Jorden (data for jorden)
 • Solen (data for solen)

 • Newton's_law_of_universal_gravitation (gravitationskraften)
 • hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/mechanics/sphshell.html (gravitationskraften fra en kugleskal)
 • www.neuberechnung-dunkle-materie.de/doc/Grav_Kugel_e.pdf (gravitationskraften fra en kugle)
 • Potential_energy#Gravitational_potential_energy (potentiel energi i gravitationsfeltet - se under "General formula")
 • Gravitational Potential Energy: hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/%E2%80%8Chbase/gpot.html#gpt
 • Anvendelse af tangentielt kurveintegral (gravitation & potentiel energi): gravity.mw eller gravity.pdf
 • Geostationary_orbit (NB: den geostationære bane er kun over ækvator!)
 • Planeter og satellitter: sat.pdf

 • Three-body_problem
 • Three-body problem: www.scholarpedia.org/article/Three_body_problem
 • The resticted three-body problem: www.astro.rug.nl/~vdkruit/jea3/homepage/three-body.pdf
 • The resticted three-body problem: ocw.mit.edu/courses/aeronautics-and-astronautics/16-07-dynamics-fall-2009/lecture-notes/MIT16_07F09_Lec18.pdf

 • Google-søgning: Billeder af Lagrange-punkter
 • Lagrangian_point (L1,L2 og L3 er gennemgået med formler)
 • What are Lagrange points (ESA): www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/What_are_Lagrange_points
 • The Lagrange points: www.physics.montana.edu/faculty/cornish/lagrange.pdf
 • The Lagrange Points (NASA): map.gsfc.nasa.gov/mission/observatory_l2.html
 • Lagrange Points of the Earth-Moon System: hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/%E2%80%8Chbase/mechanics/lagpt.html
 • List_of_objects_at_Lagrangian_points

 • Perturbation_theory
 • Perturbation_(astronomy)

 • Om Maple-kommandoen plots[animate]: www.maplesoft.com/support/help/Maple/view.aspx?path=plots/animate
 • Om Maple-kommandoen dsolve(numeric,method=rkf45): www.maplesoft.com/support/help/Maple/view.aspx?path=dsolve/rkf45
 • Maple-kommandoen dsolve(numeric,method=rkf45) anvendt til numerisk løsning indenfor enzymkinetik: steen-toft.dk/mat/enzym/index.htm#enzym