DTU Compute, Matematik 1, MatTek1-holdet, 2014-2015


3-ugers projekt: "Forceret Pendul"