DTU Compute, Matematik 1, MatTek1-holdet, 2014-2015


Temaøvelser

Temaøvelserne nr. 1-3 afvikles i efteråret 2014, og nr. 4-5 i foråret 2015. Temaøvelserne er et selvstændigt kursus 01008 på DTU.

Testene efter hver temaøvelse er multiple choice. Læs om bedømmelsen.

Temaøvelser

Om temaøvelserne: om-tema.pdf

Grupper til temaøvelser: grupper.pdf

Maple Cloud til udveksling af filer
God ide til gruppearbejdet!

Temaøvelse 1 (Markov-processer)

 • Markov proces
 • Markov Processes
 • Markov process
 • Markov chain
 • Markov chain (Google billeder)
 • Stochastic process
 • Markov biografi

  Induktions-bevis:
 • Mathematical induction
 • Induktion (matematik)
 • Matematisk induktion (Georg Mohr)

  Maple-kommando:
 • seq (kan generere en følge af matrixpotenser Ak)

 • Blok-maticer, enhedsmatricer & nulmatricer:
      blok-mx.mw eller blok-mx.pdf

 • Temaøvelse 2 (Skalainvarians af flodsystemer)

 • Hack's_law
 • Scale_invariance

  Vedr. Google Earth: "Water body outlines" hedder på dansk
  "Vandløb" (ligger under "Mere" i "Lag")!


  "PowerFit" fra Statistic-pakken kan anvendes.
  "PowReg" fra Gym-pakken kan anvendes.
  "LinReg" fra Gym-pakken kan anvendes efter en transformation af
  dataene: brug ln~ på listerne. Læs om brugen af ~ i Maple

 • Temaøvelse 3 (Nedbrydning af pesticider)

  Kilde:
  Baggrundsartiklen kan hentes via DTU bibliotek:
  findit.dtu.dk/en/catalog/6279575
  "Determination of soil biodegradation half-lives from simulation
  testing under aerobic laboratory conditions - A kinetic model approach".


  Compartment model:
  Opstilling af differentialligningssystemet er en generel metode, kendt
  under navnet "compartment model", som er en god illustration til
  at opstille differentialligningerne ud fra ændringer af stofmængderne.
  Ændringerne findes simpelthen som +input og -output!
  Man tegner kasser (stofmængder) og pile (input/output).
  Internet-inspirationskilder:
  Google billedsøgning på "compartment model"
  Compartmental models in epidemiology
  Pharmacokinetics
  Compartment models (Blomhøj Kjeldsen Ottesen, 47 sider, 2014)

  Successiv løsning:
  Differentialligningssystemet er sådan opbygget, at det kan løses én
  differentialligning ad gangen! Koblingen er således ikke alvorlig.
  Her er successiv løsning et alternativ til teorien om systemmatricer og
  egenværdier til løsning af systemet.
  Metode:
  1. ligning løses mht. P(t).
  P(t)-løsningen indsættes i ligning 2, som så kan løses mht. M(t).
  Løsningerne for P(t) og M(t) indsættes i ligning 3, som løses mht. N(t).
  Løsningen for M(t) indsættes i ligning 4, som løses mht. V(t).
  Pga. systemets natur vil alle løsningerne bestå af eksponentialfunktioner,
  og de mange konstanter kPM, kPN, kMN, kMV vil indgå.

  Numerisk løsning:
  Overskriften i opgave 2 er "numerisk løsning". Det er misvisende!
  Numerisk løsning af et differentialligningssystem vil sige, at man løser
  det tilnærmet med numeriske metoder, f.eks. Runge-Kutta.
  Runge–Kutta methods
  Det er nødvendigt, når systemet ikke kan løses analytisk, dvs. eksakt.
  Eksempel på differentialligningssystem, som skal løses numerisk, er
  SIR-modellen for udbredelse af epidemi. Løsningen med dsolve tilføjes
  parametren "numeric", og plotning sker med "odeplot":
  sirmodel.mw eller sirmodel.pdf

  Middelværdi og amplitude:
  Hvordan beregner man den asymptotiske middelværdi og amplitude af
  en svingning? limit.mw eller limit.pdf
  Formel for amplituden af a·cos(x)+b·sin(x):
  amplitud.mw eller amplitud.pdf

  Temaøvelse 4 (Snowball Earth)

  Kilde:
  Baggrundsartiklen kan hentes via DTU bibliotek:
  findit.dtu.dk/en/catalog/56948740
  "Snowball Earth", Scientific American, år 2000, vol 282, side 68-75.

  Idealized_greenhouse_model

  "The global energy balance": www.geo.utexas.edu/
  courses/387H/Lectures/chap2.pdf

  Temaøvelse 5 (Skovbrand)

 • DTU Byg: Master i Brandsikkerhed

 • Artiklen "Brand!" fra bogen Matematiske Horisonter
  eBogen fylder 11.4 MB, artiklen står side 51-62.
  Artiklen er skrevet af professor Steen Markvorsen, DTU Compute.

  Artikel af G. D. Richards: "An Elliptical Growth Model of Forest Fire
  Fronts and its Numerical Solution
  ", International Journal for Numerical
  Methods in Engineering, Vol. 30, 1163–1179 (1990):
  findit.dtu.dk/en/catalog/164954377

  Artikel af Jan Glasa & Ladislav Halada: "On elliptical model for forest
  fire spread modeling and simulation
  ", Mathematics and Computers in
  Simulation 78 (2008), s.76–88:
  findit.dtu.dk/en/catalog/6717409

 • Wildfire
 • Wildfire Modeling
 • List of Wildfire