DTU Compute, Matematik 1, 2018-2019

F19: Oversigt over Maple-demo filer og YouTube-videoer

NB: Alle Maple-demo filer ligger på Matematik 1 hjemmesiden, men det kan være svært at finde.

Alle videoerne ligger på YouTube, og kræver således ikke fuld download før visning. Man kan også pause afspilningen undervejs!Uge Maple-demo filer YouTube-videoer
Uge 1 SD F01a_Gradienter.mw Funktioner af 2 variable
Uge 1 LD F02a_GrafTangentplan.mw
F02b_Retningsafledet.mw
 
Uge 2 SD F03a_TaylorToVariable.mw  
Uge 2 LD F04a_Keglesnit.mw Polyminium 2 variable
Intro: Keglesnit (ekstra)
Uge 3 SD F05a_Ekstrema.mw Lokale egenskaber af funktioner i 2 variable
Uge 3 LD    
Uge 4 SD F06a_KurveIntegral.mw
F06b_KurveIntegral.mw
Integrator8.mla (Maple-pakke)
Kurveintegral
Uge 4 LD    
Uge 5 SD F07a_PlanOgFladeIntegral.mw
F07b_PlanOgFladeIntegral.mw
Integration i flere variable
Uge 5 LD F08a_Flader.mw
 
Uge 6 SD F09a_Rumintegral.mw
F09b_Rumintegral.mw
Parametriseringer
Uge 6 LD    
Uge 7 SD F10a_TangKurveIntegral.mw
F10b_TangKurveIntegral.mw
Vektorfelter og flux
Uge 7 LD F11a_DivergensRotation.mw
 
Uge 8 SD F12a_FluxGauss.mw
F12b_FluxGauss.mw
Gauss og Stokes
Uge 8 LD    
Uge 9 SD    
Uge 9 LD    
Uge 10 SD    
Uge 10 LD    
Uge 11 SD    
Uge 11 LD    
Uge 12 SD    
Uge 12 LD    
Uge 13 SD F13a_StokesTheorem.mw
F13b_StokesTheorem.mw
Gauss og Stokes
Uge 13 LD