DTU Compute, Matematik 1, EnergiDes12- & Software12-holdene, 2020-2021

F21
Systematisk oversigt

Maple-pakke
(VektorAnalyse4)
Maple-pakke
(Integrator8)
Maple-pakke
(plot2D3D)
Maple-pakke
(plot2D3D2)
Funktioner af
flere variable
Keglesnit &
keglesnitsflader
Ekstremum
(lokalt og globalt)
Integration
& Jacobi
Plots Parametriseringer Bygninger Vektoranalyse
(grad, div, rot)

Maple-pakke til vektoranalyse, som implementerer
Karsten Schmidts rutiner (prik, kryds, vop, grad, div, rot)

Hent Maple-pakken "VektorAnalyse4" og læs, hvordan den bruges og hvordan den er lavet: pakker/index.htm
Pakken er imoplementeret af Steen Toft Jørgensen.
NB: funktionen "grad" i "VektorAnalyse3" svigter, hvis f indeholder parametre!

Steen Markvorsens rutiner til integration mm.

Hent Maple-pakken "Integrator8" og læs, hvordan den bruges: pakker/index.htm

Maple-pakke til plotning af plant hhv. rumligt område
Steens pakke indeholder rutinerne (plot2D,plot3D)

Hent Maple-pakken "plot2D3D" og læs, hvordan den bruges og hvordan den er lavet: pakker/index.htm

NYHED: Maple-pakke til plotning af plant hhv. rumligt område + tangent/normalvektorer
Steens pakke indeholder rutinerne (plot2D,plot3D,TangentVektorer,NormalVektorer)

Hent Maple-pakken "plot2D3D2" og læs, hvordan den bruges og hvordan den er lavet: pakker/index.htm

Funktioner af flere variable

 • Definitionsmængde tegnet med inequal fra plots-pakken: def-mgd.mw eller def-mgd.pdf
 • Notation vedr. partielle afledede (diff og D): partdiff.mw eller partdiff.pdf
 • Brug af D hhv. diff: d-diff.mw eller d-diff.pdf
 • Differentiationsrækkefølge kan være vigtig: diff-seq.mw eller diff-seq.pdf
 • Betydningen af differentiabilitet for vektorfunktion: vekt-fkt.mw eller vekt-fkt.pdf
 • En Riemann-integrabel funktion, som ikke har en stamfunktion: riemann.mw eller riemann.pdf
 • En funktion, hvor ombytning af grænserne i grænseværdi giver forskelligt resultat: limlim.mw eller limlim.pdf
 • En funktion, hvor ombytning af grænserne i dobbeltintegralet giver forskelligt resultat: dobb-int.mw eller dobb-int.pdf
 • Hesse-matrix & Jacobi-matrix: hesse.mw eller hesse.pdf
 • Omskrivning af en kvadratisk form: kvadform.mw eller kvadform.pdf
 • Keglesnit & keglesnitsflader


 • Conic_section
 • Quadric#Euclidean_space


  Ekstremum (lokalt og globalt)

 • Sætning om lokalt ekstremum (stationært punkt og Hessematrix): lokalt.mw eller lokalt.pdf
 • Sætning om globalt ekstremum (stationært punkt og semidefinit Hessematrix): globalt.mw eller globalt.pdf
 • En funktion, som har egentligt lokalt minimum på enhver ret linje gennem origo, men som ikke har lokal minimum i origo:
       minimum.mw eller minimum.pdf
 • Funktion med 2 lokale maksimumpunkter og ikke andre stationære punkter: 2max.mw eller 2max.pdf
 • Funktion med ét lokalt maksimumpunkt, som ikke er globalt maksimumpunkt, og funktionen har ikke andre stationære punkter:
       1lok0max.mw eller 1lok0max.pdf
 • Integration & Jacobi

 • Integrand og integrale - uendelig?: uendelig.mw eller uendelig.pdf
 • Numerisk integration (venstre-, højre-, midt-, trapez- og Simpson-sum): summer.mw eller summer.pdf

 • Kurveintegral i R2 og R3: kurveint.mw eller kurveint.pdf
 • Planintegral i R2: planint.mw eller planint.pdf
 • Fladeintegral i R3: fladeint.mw eller fladeint.pdf
 • Rumintegral i R3: rumint.mw eller rumint.pdf
 • Tangentielt kurveintegral i R3: tangint.mw eller tangint.pdf

 • Oversigt over kommandoer i Integrator8-pakken: int8-kom.pdf
 • Plot og brug af Integrator8-pakken samt dobbeltintegraler med ikke-faste grænser: plot-int.mw eller plot-int.pdf

 • Integraler, parametrisering, formler (kurveintegral, tangentielt kurveintegral, planintegral, fladeintegral, rumintegral): integral.pdf
 • Jacobi-faktor for kurve, plant område, flade og rumligt område: jacobi.mw eller jacobi.pdf
 • Plots

 • Plot af et parametriserede mængder (1D-kurve i 2D, 2D-område i 2D, 1D-kurve i 3D, 2D-flade i 3D, 3D-område i 3D): plot.mw eller plot.pdf
 • Plotning af ligning (implicitplot): implicit.mw eller implicit.pdf
 • Nyere smarte plotfunktioner (shadebetween, inequal): nyeplots.mw eller nyeplots.pdf
 • Brugen af Steens pakke "plot2D3D" til plotning af plant område: (plot2D): plot2d.mw eller plot2d.pdf
 • Brugen af Steens pakke "plot2D3D" til plotning af rumligt område: (plot3D): plot3d.mw eller plot3d.pdf
  NB: "plot2D" og "plot3D" fungerer på samme måde i den nye version af pakken, kaldet "plot2D3D2".

 • Plot af tangentvektorer til en kurve i R2: tangent.mw eller tangent.pdf
 • Plot af normalvektorer til en flade i R3: normal.mw eller normal.pdf
 • Parametriseringer

 • Omdrejningsflade via rotationsmatrix: omdrej.mw eller omdrej.pdf
 • Parametrisering af område mellem 2 funktioner: omraade.mw eller omraade.pdf
 • Parametrisering af trekant: trekant.mw eller trekant.pdf
 • Parametrisering af firkant: firkant.mw eller firkant.pdf
 • Parametriseringer af cirkel, ellipse, kugle, ellipsoide: paramet.mw eller paramet.pdf
 • Parametriseringer af super ellipsoide: super.mw eller super.pdf
 • En farlig parametrisering, som fejler ved flux-beregning: farlig.mw eller farlig.pdf
 • Bygninger, 3D-print, 3D-geometri, STL-filer

 • Turning Torso bygningen i Malmø (rumfang, areal af vredet sideflade, længde af vredet kant): torso.mw eller torso.pdf
 • Tycho Brahe Planetarium i København (parametriseringer af kanter, flader, rum): tycho.mw eller tycho.pdf
 • Operaen i Beijing (parametrisering): super.mw eller super.pdf (sidste sektion)
 • Camp Adventure tårn (åbnede 31. marts 2019 på Sydsjælland): treetop.htm

 • Modellering af objekter og bygninger (mange eksempler!): eksempel.htm

 • Om 3D-print, 3D-geometri & 3D-arkitektur: 3d-print/index.htm
 • Vektoranalyse (grad, div, rot)

 • Højrekonventionen og Stokes sætning: stokes.mw eller stokes.pdf
 • Gauss sætning og Stokes sætning: gausstok.mw eller gausstok.pdf
 • Gauss sætning og Stokes sætning: gausstok2.mw eller gausstok2.pdf (med Steens nye pakke "plots2D3D2")

 • Gravitationskraften og potentiel energi (tangentielt kurveintegral): gravity.mw eller gravity.pdf
  NB: funktionen "grad" i "VektorAnalyse3" svigter, hvis f indeholder parametre! Derfor anvendes "VektorAnalyse4" i "gravity.mw".

 • Coulomb-feltet (elektrisk ladning): coulomb.mw eller coulomb.pdf

 • Vector_calculus (vektor-analyse)
 • Gradient (grad)
 • Divergence (div)
 • Curl (rot)

 • Maxwell's_equations (elektriske og magnetiske felter - her indgår div og rot)
 • Gauss_theorem (Gauss' sætning - her indgår div)
 • Stokes'_theorem (Stokes sætning - her indgår rot)

 • Divergens og rotation (nabla prikprodukt og krydsprodukt): div-rot.mw eller div-rot.pdf
 •