DTU Compute, Matematik 1, Software123-holdene, 2021-2022

E21
Oversigt over Maple-demo filer, YouTube-videoer, GeoGebra-filer og eMaple-filer

NB: Alle Maple-demo filer, GeoGebra-filer og eMaple-filer ligger på Matematik 1 hjemmesiden, men det kan være svært at finde.

Alle videoerne ligger på YouTube, og kræver således ikke fuld download før visning. Man kan også pause afspilningen undervejs!Uge Maple-demo filer YouTube-videoer GeoGebra-filer eMaple-filer
Uge 13 SD 18_AndenOrdDiffLigning.mw 2. ordens differentialligninger
Anvendelse: Svingningslæren og matematik
  eMaple3.mw
Uge 12 SD 17_SystemDiffLigninger.mw Forklaring: Et differentialligningssystem    
Uge 11 LD 16_SymMatrix2.mw   OrtogonalAfbildning.ggb  
Uge 11 SD 15_SymMatrix.mw      
Uge 10 LD 14_Diagonalisering.mw      
Uge 10 SD 13_Egenvaerdier.mw Egenværdier og egenvektorer
EgenVaerdi1.ggb
EgenVaerdi2.ggb
EgenVaerdi3.ggb
EgenVaerdi4.ggb
EgenVaerdi5.ggb
EgenVaerdi6.ggb
 
Uge 9 SD 12_1ordDiffLigning.mw 1. ordens lineære differentialligninger
Forklaring: En differentialligning
Forklaring: Eksistens- og entydighed
  eMaple1.mw
Uge 8 LD 11_AbildnMatrix_Basisskifte.mw AfbildningsMatrix BasisSkifte
   
Uge 8 SD 10_LinearAfbildning.mw Lineære afbildninger
LineaerAfbildning1.ggb
LineaerAfbildning2.ggb
LineaerAfbildning3.ggb
LineaerAfbildning5.ggb
 
Uge 7 SD 09a_Vektorrum.mw Generelle vektorrum
Polynomier som vektorer
Vektorregning ved hjælp af koordinater
   
Uge 6 LD 08_PrikOgKryds.mw Begreberne linearkombination, lineær
uafhængighed, basis og koordinater
   
Uge 6 SD 06_Determinanter.mw
07_geovektorer.mw
Kvadratiske matricer og determinanter
Begreberne linearkombination, lineær
uafhængighed, basis og koordinater
ParameterFremstilling.ggb  
Uge 5 SD 03a_Ligningssystemer.mw
04_MatrixAlgebra.mw
GaussJordan-elimination 1 (eks 2.13)
Fra trappematrix til parameterform (eks 2.35)
   
Uge 4 SD 01a_KomplekseTal.mw
02_Taylor.mw
Approximerende Polynomier    
Uge 2 SD     komplekseTal.ggb