DTU Compute, Matematik 1, Software123-holdene, 2022-2023

E22
Systematisk oversigt

Trigonometriske &
hyperbolske funktioner
GeoGebra Komplekse tal    
Skalarprodukt (prik) &
krydsprodukt (kryds)
Maple-pakke
(VektorAnalyse4)
     
Taylor
udvikling
Funktioner Noter til
dagsordenerne (E22)
Vektorer
& matricer
Differentialligninger


Trigonometriske & hyperbolske funktioner

 • Eksakte værdier af sin, cos, tan for visse radiantal
 • Eksakte værdier (markeret på enhedscirkel)
 • Trigonometriske formler for dobbelte vinkler
 • Trigonometriske formler for halve vinkler
 • Additionsformler
 • Differentiation af trigonometriske funktioner og deres inverse funktioner
 • Definition af hyperbolske funktioner
 • Differentiation af hyperbolske funktioner og deres inverse funktioner
 •  

  GeoGebra

 • GeoGebra: www.geogebra.org/download - vælg "GeoGebra Classic 5".
  platformsuafhængig: desktop (Windows, Linux, MacBook) & tablets (iPad, Android, Windows)

  Om GeoGebra på iPad
 • Komplekse tal

 • Complex_number
 • complex.ggb (afsæt punkt, ændrer til komplekst tal, afsæt vektorpil)
 • kompleks.ggb (modulus & argument, z2, z konjugeret, 1/z, ez, inversion i cirkel)
 • Skalarprodukt & krydsprodukt

  Karsten Schmidts rutiner:
  prik:=(x,y)->VectorCalculus[DotProduct](x,y):
  kryds:=(x,y)->convert(VectorCalculus[CrossProduct](x,y),Vector):


  Frem for at kopiere dem ind hver gang, så hent Steens Maple-pakke "VektorAnalyse4" (se til højre)!

  Forklaringer på skalarprodukt, krydsprodukt og længde af vektor:
  prikkrys.mw eller prikkrys.pdf

  Maple-pakke til vektoranalyse, som implementerer
  Karsten Schmidts rutiner (prik, kryds, vop, grad, div, rot)

  Hent Maple-pakken "VektorAnalyse4" og læs, hvordan den bruges og hvordan den er lavet:
  pakker/index.htm

  Taylor-udvikling

 • Stykkkevis givet funktion, graf, grænseværdi: stk-lim.mw eller stk-lim.pdf
 • En IKKE-analytisk funktion: analyt.mw eller analyt.pdf
 • Interaktiv demo i GeoGebra af Taylor-polynomiet, som funktion af graden for sin(x): taylor-s.ggb
 • Interaktiv demo i GeoGebra af Taylor-polynomiet, som funktion af graden for 1/(1+x2): taylor-k.ggb
 • En funktion med endelig konvergensradius for Taylor-polynomiet: taylor-k.mw eller taylor-k.pdf
 • Kinetisk energi (klassisk og relativistisk): ekin.mw eller ekin.pdf
 • Funktioner

 • Analytic_function
 • Taylor_series
 • Radius_of_convergence
 • Big_O_notation
 • Little_o#Little-o_notation
 • Limit_(mathematics)
 • Noter til dagsordenerne (E22)

  Efterår 2022:
 • Uge05 SD E22, opgave 5A: u05sd5A.mw eller u05sd5A.pdf
 • Uge05 LD E22, opgave 2B: u05ld2B.mw eller u05ld2B.pdf
 • NB: Avanceret brug af matrixligning, invertering, transponering samt LinearSolve-kommandoen.
       Uge07 SD E22, opgave 4bA (advanced): u07sd4bA.mw eller u07sd4bA.pdf
 • Uge07 SD E22, opgave 5DE (udvidet): u07sd5DE.mw eller u07sd5DE.pdf
 • Uge07 SD E22, opgave 6B: u07sd6B.mw eller u07sd6B.pdf
 • Uge08 SD E22, opgave 6: u08sd6.mw eller u08sd6.pdf
 • Uge09 SD E22, opgave 7B: u09sd7B.mw eller u09sd7B.pdf
 • Uge09 SD E22, opgave 8A: u09sd8A.mw eller u09sd8A.pdf
 • Uge10 SD E22, opgave 5BCD: u10sd5CDE.mw eller u10sd5CDE.pdf
 • Uge12 SD E21, opgave 1B: u12sd1B.mw eller u12sd1B.pdf
 • Uge13 SD E22, opgave 1A: u13sd1A.mw eller u13sd1A.pdf
 • Vektorer og matricer

  Regning med vektorer og matricer i Maple: vekt-mat.mw eller vekt-mat.pdf

  Hvordan indskrives en matrix eller vektor i Maple og i M÷bius? notation.mw eller notation.pdf


  Differentialligninger

 • "dsolve" i differentialligningssystemmatrix-form: dsolve.mw eller dsolve.pdf
 • En partikulær løsning, når højresiden rummer sin og cos: sin-cos.mw eller sin-cos.pdf
 • Den komplekse gættemetode med komplekst c: c-gaet.mw eller c-gaet.pdf
 • Automatisk løsning, når inhomogen del er et polynomium:
  (2. ordens diffferentialligning) poly2dif.mw eller poly2dif.pdf