DTU Compute, Matematik 1, Software123-holdene, 2022-2023

F23
Oversigt over Maple-demo filer og YouTube-videoer

NB: Alle Maple-demo filer ligger på Matematik 1 hjemmesiden, men det kan være svært at finde.

Alle videoerne ligger på YouTube, og kræver således ikke fuld download før visning. Man kan også pause afspilningen undervejs!Uge Maple-demo filer YouTube-videoer
Uge 9 SD F13a_StokesTheorem.mw
F13b_StokesTheorem.mw
Gauss og Stokes
Uge 8 SD F12a_FluxGauss.mw
F12b_FluxGauss.mw
Gauss og Stokes
FluxDivergens
Uge 7 LD F11a_DivergensRotation.mw
 
Uge 7 SD F10a_TangKurveIntegral.mw
F10b_TangKurveIntegral.mw
Vektorfelter og flux
Uge 06 SD F09a_Rumintegral.mw
F09b_Rumintegral.mw
Parametriseringer (ekstra)
Uge 05 SD F07a_PlanOgFladeIntegral.mw
F07b_PlanOgFladeIntegral.mw
Integration i flere variable (ekstra)
Uge 04 SD F06a_KurveIntegral.mw
F06b_KurveIntegral.mw
Integrator8.mla (Maple-pakke)
INTEGRATOR 8.zip (eksempelsamling)
Kurveintegral (ekstra)
Uge 03 SD F05a_Ekstrema.mw Lokale egenskaber af funktioner i 2 variable (ekstra)
Uge 02 LD F04a_Keglesnit.mw Polynomium i 2 variable (ekstra)
Intro: Keglesnit (ekstra)
Uge 02 SD F03a_TaylorToVariable.mw  
Uge 01 LD F02a_GrafTangentplan.mw
F02b_Retningsafledet.mw
 
Uge 01 SD F01a_Gradienter.mw Funktioner af 2 variable