DTU Compute, Matematik 1,
KunstigIntelligens-holdene, 2023-2024


DTU Inside: https://www.inside.dtu.dk/da/undervisning     DTU Learn: https://learn.inside.dtu.dk/    

Undervisnings- og eksamensperioder på DTU: https://www.inside.dtu.dk/da/undervisning/studieregler/regler-for-eksamen/undervisningsaaret
Download Excel-filen vist til højre. Fanebladene viser de enkelte semestre: E23, F24, E24, F25, E25, F26.
Gul = 13 undervisningsuger, grøn = 3-ugers projektperioder, grå = ferie, blå = eksamensperioder.

Det Polytekniske Grundlag (DTU)

Specialpædagogisk støtte (SPS) - vær opmærksom på fristerne!

E23 Mat1a, tips og links til især StoreDag

F24 Mat1b, tips og links til især StoreDag

F24 Mat1b projekt "Computer Tomografi"