Eksamensopgaver: fejl og uhensigtsmæssigheder


Meget få gange er fejlen opdaget under selve eksamen. I så fald har ministeriet udsendt en rettelse.
Det er kun sket 2 gange i nedenstående tvivlsomme opgaver.

Heldigvis er de fleste fejl og uhensigtsmæssigheder uden betydning for elever!
Jeg råder mine elever til ikke at tænke så dybt over opgaverne, men bare regne dem!

Fejlene pirrer mest matematiklærerens faglige stolthed.
Der mangler seriøs korrekturlæsning på opgaverne før godkendelse.
Og tydligvis mangler der folk med fysikerfaring i opgavekommissionen. Fysikere tænker altid over definitionsområder.

2017

Eksamensopgave Fejl/uhensigtsmæssighed Forklaring/beregning
STX A net, 23. maj 2017
Opgave 8
Definitionsområdet er uheldigt!
Kun for x-værdier fra 0 og op til 2.4 er opgaven simpel!
Opgaveteksten i PNG
Maple MW eller PDF
GeoGebra-model med 0<x<2.4: opg8-1.ggb
GeoGebra-model med 2.4<x<4: opg8-2.ggb
GeoGebra-model med 4<x<6: opg8-3.ggb
STX A, 23. maj 2017
Opgave 15
Hvilket "område" er der tale om?
Den gult markerede tekst:
Er det hele rektanglet eller kun R?
Opgaveteksten i PNG

2016

Eksamensopgave Fejl/uhensigtsmæssighed Forklaring/beregning
STX B, 7. december 2016
Opgave 9
Sinclair koefficienten er defineret i et forkert område!
Maple MW eller PDF
STX B, 27. maj 2016
Opgave 11b
Mærkelig udtryk for vinduets areal!
Maple MW eller PDF
STX B, 27. maj 2016
Opgave 12a
Funktion i Lorenz-diagrammet skal vokse hurtigere og hurtigere.
Maple MW eller PDF

2015

Eksamensopgave Fejl/uhensigtsmæssighed Forklaring/beregning
STX A, 28. maj 2015
Opgave 9
En svær opgave at rette for censor!
CAS-værktøjerne skal/kan håndteres forskelligt: Maple, GeoGebra, TI-nSpire, WordMat.
Maple MW eller PDF
STX B, 28. maj 2015
Opgave 13
Antal frihedsgrader er ikke som standarden siger 3, men kun 2! Maple MW eller PDF
STX A, 28. maj 2015
Opgave 14
Uklarhed over plotningsområde for graf.
Maple 18 har svært ved at løse spørgsmål b.
Maple MW eller PDF
STX A, 22. maj 2015
Opgave 14
Funktionerne f(x) og g(x) mangler definitionsmængde.
Definitionsmængden skal for begge være: 0≤x≤1.
NB: Fejlen udmeldt fra ministeriet under prøven!
Maple MW eller PDF
STX A, 22. maj 2015
Opgave 15
Flere dårlige formuleringer!
Gælder N(162)=3800 også for model 2?
Del 2 af spørgsmål b er svær at forstå!
Maple MW eller PDF
STX B, 22. maj 2015
Opgave 7, spørgsmål b
Der er givet en tabel over københavnere med videregående uddannelse.
Men der spørges om procentdelen af københavnere over 55 år, som har en videregående uddannelse.
Det spørgsmål kan ikke besvares med de givne oplysninger!
Derimod kan man besvare hvilken procentdelen af københavnere med videregående uddannelse,
der udgøres af personer over 55 år.
Opgaveteksten i PNG

2014

Eksamensopgave Fejl/uhensigtsmæssighed Forklaring/beregning
STX A, 22. maj 2014
Opgave 11, spørgsmål c
"Afstand fra E til tagfladen BCD"
(menes der til planen udspændt af BCD?)
Maple MW eller PDF
STX A, 22. maj 2014
Opgave 13, spørgsmål b
Tal på 1. aksen bliver normalt større,
når man går i pilens retning!
Maple MW eller PDF

2013

Eksamensopgave Fejl/uhensigtsmæssighed Forklaring/beregning
STX A, 14. august 2013
Opgave 10b
Vinkel mellem flader i en figur er ikke
det samme som vinkel mellem planer.
Maple MW eller PDF
STX A, 29. maj 2013
Opgave 11
Meget dårlig formuleret opgave.
Hvad skal udregnes?
Maple MW eller PDF
STX A, 29. maj 2013
Opgave 14
Området mellem f og g består
faktisk af 2 delområder!
Maple MW eller PDF
STX A, 29. maj 2013
Opgave 15
Rettelse til opgaven udsendt.
Hvad er formålet? Det er lige svært med CAS!
Maple MW eller PDF
STX A netadgang, 24. + 29. maj 2013
Opgave 15
Dårligt formulerede spørgsmål
vedr. partielle afledede.
Maple MW eller PDF

2012

Eksamensopgave Fejl/uhensigtsmæssighed Forklaring/beregning
STX A, 25. maj 2012
Opgave 13, spørgsmål c
De 4 punkter ligger ikke i samme plan! Maple MW eller PDF
STX A, 31. maj 2012
Opgave 10, spørgsmål c
"Ændring" skal være "procentisk ændring"! Maple MW eller PDF
STX A, 31. maj 2012
Opgave 12
Saltmængden i karret vokser mod uendelig! Maple MW eller PDF
STX A, 31. maj 2012
Opgave 13
Overfladearealet er svært at beregne
i Maple på MAC-computer!
Maple MW eller PDF
STX A, 31. maj 2012
Opgave 14, spørgsmål c
Skal minimere overfladearealet i et
område større end definitionsmængden!
Maple MW eller PDF
STX B, 31. maj 2012
Opgave 12, spørgsmål b
Definitionsmængden overses.
Ikke nok at se på området, hvor areal-udtrykket er > 0 !
Maple MW eller PDF

2011

Eksamensopgave Fejl/uhensigtsmæssighed Forklaring/beregning
STX A net, 24. maj 2011
Opgave 17, spørgsmål a
De 4 punkter ligger ikke i samme plan! Maple MW eller PDF
STX A net, 24. maj 2011
Opgave 18, spørgsmål a
Uklart i hvilket område man skal beregne skæringspunkterne. Maple MW eller PDF

2010

Eksamensopgave Fejl/uhensigtsmæssighed Forklaring/beregning
STX A, 26. maj 2010
Opgave 7, spørgsmål b
Skal maksimere rumfanget i et
område større end definitionsmængden!
Maple MW eller PDF
STX A, 1. juni 2010
Opgave 15, spørgsmål c
Skal minimere overfladearealet i et
område større end definitionsmængden!
Maple MW eller PDF