Helsingør Gymnasium, SJ


Genetik & Hardy-Weinberg-ligevægt (BI-Ma samarbejde)


I en studieretning med biologi A og matematik B er genetik, og specielt Hardy-Weinberg-ligevægt et godt emne til fælles undervisningsforløb.

               

3 sæt vejledende eksamensopgaver i biologi (2013): www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Fag-og-laereplaner/Fag-paa-stx/Biologi-stx

Links (generel genetik & Mendels love)

Links (Hardy-Weinberg-ligevægt)

Links (beregninger på Hardy-Weinberg-ligevægt)

Beregninger på genetik & Hardy-Weinberg-ligevægt (Maple & Excel)