Matematik, Helsingør Gymnasium, 2013-2014


Om GeoGebra


Nedenfor er en simpel gennemgang af nyere faciliteter i GeoGebra version 4.2, som bla. rummer CAS.

Når GeoGebra startes, ser det således ud:Forneden til højre findes en lille ikon , som anvendes til at åbne hjælpen:
Den lille ikon i midten af vinduets højre side anvendes til andre typer vinduer:Disse vinduer kan også startes fra hovedmenuen "Vis":


Ved siden af krydset til at lukke et vindue findes en lille ikon, som kan åbne vinduesområdet i et nyt separat vindue:


Klikker man på pilen til venstre for f.eks. "Algebra vindue" eller "Tegneblok" kommer der en linje med undermenuer:


Her ses et CAS-vindue:


Som vi gerne vil åbne i et nyt vindue:


Så det ser sådan her ud:


Indskriver man ligningen x^2-2*x-1=0, og trykker på ikonen "x=", får man følgende (eksakte) svar:


Ønsker man løsningen indtegnet i koordinatsystemet på "Tegneblokken", så skal man prikke i den åbne bolle til venstre:


Nu er de 2 løsninger så indtegnet:


Når man arbejder med CAS kan det være smart med et skærmtastatur, som åbnes via ikonen, som viser tallene fra 1 til 9:


Ikonen til højre her er et viskelæder, og bruges til at slette objekter i CAS-vinduet (marker dem først).
Under det krøllede d finder man differentiation og integration:


Her er 3 eksempler: differentiation, faktoropløsning og angivelse af led:NB: Da GeoGebra ikke rummer mulighed for at skrive dokumenter til f.eks. skriftlig opgavebesvarelse,
må man anvende skærmklip som dokumentation. Skærmklip kan så indsættes i et tekstbehandlingsprogram.

Den originale GeoGebra-fil bør gemmes separat, så fejlretning er let - i stedet for at starte forfra.