Lorenz-diagrammer og beregning af Gini-koefficientenLorenz-diagram og Gini-koefficienten anvendes i samfundsfag og erhvervsøkonomi.
Gini-koefficienten er et mål for uligheden, når man f.eks. afsætter kumuleret indtægtsandel som funktion af kumuleret befolkningsandel.

NB: I Lorenz-diagrammet skal de stykkevis rette linjer have en voksende hældningskoefficient, når man går fra 0% til 100% på 1. aksen!

Links


Formler til beregning af Gini-koefficienten i Maple