Projekt: Triangulering (landmåling)


Opgaven tager sit udgangspunkt i historisk matematik, nærmere bestemt triangulering (landmåling), som benyttedes til at tegne mere nøjagtige kort i 1700-tallet.
Man opmålte 1 basislinje, og derefter målte man vinklerne i et trekantsnet, som dækkede Danmark.
Ud fra trigonometriske beregninger på trekanterne bestemte man sidelængderne, dvs. afstandene mellem højdepunkterne i landskabet.

Gamle måleenheder

Afstandene blev målt i alen .
Vinkler i grader, bueminutter og buesekunder .

Materialer

Ligger i mappe i Google Drev: https://drive.google.com/drive/folders/0B-dkwln10O7iY25ibXN3TFBScVk (HG-login kræves)
Kort over de 5 trekanters beliggenhed: triangel.pdf

IT-værktøjer
Links