Helsingør Gymnasium, SJ


Logistisk vækst med og uden høst


Inspireret af præsentation fra matbio, KU:


Beregnet til gruppeprojekt på matematik A stx.
Anvender Maple.


NB: Differentialligningen, som beskriver "logistisk vækst med høst",
er af typen Riccati (med konstante koefficienter, dvs. special case 1):

https://www.math24.net/riccati-equation/

Løses ved at separere variable, og anvende dekomposition af brøker!