Maple2024/2025 (Maple 2024)

2023/2024 (Maple 2023)

2022/2023 (Maple 2022)

2021/2022 (Maple 2021)

2020/2021 (Maple 2020)

2019/2020 (Maple 2019)

2018/2019 (Maple 2018)

2017/2018 (Maple 2017)

2016/2017 (Maple 2016)

2015/2016 (Maple 2015)

2014/2015 (Maple 18)

2013/2014 (Maple 17)

2012/2013 (Maple 16)

2011/2012 (Maple 15)


Kryptologi

Kryptologi er i Maple 2017 og Maple 2018 ikke en del af Gym-pakken.

Nedenstående filer fra Knud Nissen er hentet fra Maple Cloud.

Skal man blot afprøve systemet, så er WorkBook-filen god.
WorkBook-fil (som indeholder både fil til at køre samt Kryptologi-pakken):
Kryptologi.maple

Skal man selv arbejde i projekt med kryptologi, så er det en fordel at få kryptologi-pakken ind på sædvanlig vis.
Ovenstående WorkBook-fil er skilt ad her.
ZIP-fil, som rummer det hele:

Kryptologi.zip

Download zip-filen og pak den ud.
I en mappe ligger de 2 filer, som skal kopieres til "lib"-mappen under Maple: selve Kryptologi-pakken og en hjælpefil dertil.
Vejledning til placeringen af "lib"-mappen ligger i PDF-filen.
Filen "Kryptologi.mw" er den fil man kan køre i Maple.
Man kalder pakken i et Maple-dokument med "with(Kryptologi)".

RSA-kryptering er afhængig af, at man kan angive et stort tal, som er produkt af 2 store primtal.
Og at disse 2 primfaktorer er meget svære at finde.

Maple kan til en vis grad godt faktorisere et stort tal!

RSA-prim.mw
RSA-prim.pdf

Maplesoft, Academic User Case Story: Steen Toft Jørgensen

Opdateringer til Maple: https://www.maplesoft.com/support/downloads/

Gym-pakken til Maple 2024: https://www.maplesoft.com/downloads/SelectPlatform.aspx?hash=7C120BF8E9138F1FAD3CA17798BDC3BB
Gym-pakken til Maple 2023: https://www.maplesoft.com/downloads/SelectPlatform.aspx?hash=14173F49907A885917581FEF0F010773

Maple-pakker (Gym, VektorAnalyse4, plot2D3D2, Integrator8/9)
til brug i gymnasiet og på DTU.


Problem med "lost kernel connection" i Maple 2023

Maple 2023 (og Maple 2022) giver af og til en fejlmeddelelse: "lost kernel connection".

Læs hvordan du agerer hensigtsmæssigt: kernel.htm

Problem med corrupt Maple file i Maple 2022

Ved åbning af min MW-fil med min løsning til eksamenssættet E22 på DTU Matematik 1 måtte jeg konstatere, at filen ikke kunne indlæses fuldstændigt!
Maple 2022.2 meddelte, at filen var "corrupt"! Kun løsning på opgave 1, 2 og 3 blev indlæst, intet af opgave 4! Min PDF-udgave fra tidligere var OK.
Hvordan filen er blevet fejlbehæftet har jeg ingen ide om.

Læs om min redning af indholdet i filen: error.htm

Problemer med Maple2022.1 "kernel connection lost" (især på MAC)

HUSK: Gem løbende Maple-filen med CTRL_S på Windows PC!
(23/3-2022): https://faq.maplesoft.com/s/article/Kernel-connection-has-been-lost-error-in-Maple?language=en_US
(28/9-2022): https://faq.maplesoft.com/s/article/Checking-security-software?language=en_US
(25/11-2022): https://faq.maplesoft.com/s/article/Maple-2022-1-Kernel-connection-has-been-lost-Errors-on-MacOS?language=en_US

Problemer med Maple2021 på MAC

Maplesoft har udsendt en opdatering til MAC-computere kaldet Maple 2021.2.1:
https://www.maplesoft.com/support/downloads/m2021_2_1update.aspx
Denne opdatering skulle løse et problem med dobbelttegn (en af mine studerende har selv oplevet dette fænomen).

MEN, nu viser det sig hos mindst 2 af mine studerende, at opdateringen til Maple 2021.2.1 på MAC genindfører et problem med at gennerere en PDF-fil!!!!
Problemet opstod på MAC første gang med Maple 2016.2, og trods henvendelse til Maplesoft med fejlen og min løsning derpå,
så fortsatte fejlen på MAC i både Maple 2017 og Maple 2018. Først i Maple 2019 blev det løst. NU er vi så tilbage til fejlen!
Se min løsning "Installation af en fiktiv printer på MAC": mac-pdf/index.htm
NB: Skærmklippene hører til en ældre version af macOS, men er forståelige.

Tips til fornuftig brug af Maple: tips-mw.mw eller tips-mw.pdf

Problemer med installation eller brug af Maple 2020

Generering af PDF-fil er ubrugelig/fejlbehæftet. Samme problem med PRINT (på papir)!!!!

Dels kan man risikere at PDF-generingen aldrig bliver færdig, Maple snurrer blot rundt!
Dels mangler der visse tekster, hvis man bruger "sections" - som jo er meget fornuftig til strukturering!
Problemet optræder i hvert fald, når man anvender 3D-plots.
Jeg har også prøvet at printe til en virtuel PDF-printer. Dur heller ikke!
Se resultatet af PRINT på papir af "side5" (fra min løsning af et opgavesæt). Papirudskiften er derefter scannet til en PDF-fil: side5.pdf
Kæmpeproblem for DTU Matematik 1 og for mange gymnasier, som anvender PDF i Maple ved aflevering af skriftlige opgaver.
Maplesoft Support er af mig blevet bekendt med problemet d. 13/7-2020, og her ultimo august er der endelig kommet en løsning!
Jeg har været i kontakt med Maplesoft Support mange gange i de 6 uger.

LØSNING:

 • Bruger, som ikke har Maple 2020 installeret:

  enten installerer man den ny full installer til Maple 2020.1. - den rummer faktisk update til 2020.1.1!
  (NB: Den Maple-ansvarlige på skolen/gymnasiet/universitetet skal sørge for at downloade denne nye full installer til Maple 2020.1, det kan brugere ikke.)

  eller installerer Maple 2020.0 med den oprindelige full installer,
  og derefter henter update til Maple 2020.1.1 hos Maplesoft (enten på linket foroven på denne webside eller via Maplemenuen "Tools", "Check for Updates").
  (NB: den tidligere update til Maple 2020.1 løser ikke problemet - selv om teksten hos Maplesoft indikerer dette!)

 • Bruger som har Maple 2020 installeret:
  Hent den nye update til Maple 2020.1.1 hos Maplesoft (enten på linket foroven på denne webside eller via Maplemenuen "Tools", "Check for Updates").

 • NB: Checker man bagefter versionen af Maple via Maplemenuen "Help", "About Maple",
  så viser popup-boksen version "Maple 2020.1" - selv om man har installeret update Maple 2020.1.1!  Det har desværre vist sig, at "Export As", "PDF") ikke er stabil (i hvert fald på Windows 10!
  Ustabiliteten er meldt til Maplesoft Support d. 1/9-2020.
  Man kan risikere 2 typer fejl:
 • PDF-filen er genereret, men uden indhold. Størrelsen er 0 bytes!
  Test altid PDF-filen, og lav en ny hvis den fejler.
 • Maple fryser!
  Gem ALTID før du laver en PDF-fil. Hvis den er groet fast, så brug CTRL-ALT-DELETE i Windows 10, gå til Jobliste, og stop Java ...

  LØSNING:
  Brug menuen "Print" til den virtuelle printer "Microsoft Print to PDF", som findes i Windows 10.

  OBS: Det ser ud til, at hvis man IKKE har popup-boksen ved print eller PDF export, så fryser Maple ikke, og genererer PDF-filen.

  Endelig løsning: installerer opdateringen til Maple 2020.2. Så skulle PDF-problemet være løst.

 • Filer med danske bogstaver (æøåÆØÅ) i filnavnet kan ikke åbne Maple 2020 ved dobbeltklik!

  Problemet er nu løst - efter min henvendelse til Maplesoft Support d. 9/5-2020.

  LØSNING:
  Opdater Maple 2020.0 til Maple 2020.1, så virker det. Brug blot den nyere update til Maple 2020.2!


  Når man genererer en PDF fra Maple, så mødes man af en popup-boks med diverse options.
  Man kan sætte hak ved, at den ikke skal vises igen.
  Hvordan får man popup-boksen tilbage igen - eller forhindrer den generelt?

  Problemer med installation eller brug af Maple 2019

  Kan ikke skrive i licensfilen:
  Lav en offline-aktivering

  Problemer med installation eller brug af Maple 2018

  1) Kan ikke printe til PDF på MacBook, hvis der aldrig har været installeret en printer:
  Installation af en fiktiv printer

  2) Installation af Gym-pakken på Windows PC siger, at der ikke er plads nok:
  Peg selv på placeringen af Maple installationen
  (metoden i Maple 18 er magen til Maple 2018).

  Eksamen med Maple

  Tips vedr. eksamen, årsprøve og terminsprøve: eksamen.pdf (version: 30. august 2018)
  Du er selv ansvarlig for at din computer er i topform!

  Skabelon til terminsprøve og eksamen: skabelon.pdf
  Lav en skabelon hjemmefra før prøven! Åben filen på computeren før prøven går i gang.

  Gem ikke filer som WORKBOOK (dvs. ".maple")

  Man skal IKKE gemme filer i Maple som Workbook (".maple" file-extension), men bare gemme som alm. Maple-fil (".MW" file-extension).
  NB: Det viser sig på MAC, at man ikke altid kan åbne ".maple" i Maple ved klik, men ofte inde fra Maple, eller på en Windows PC!

  MAC-brugere fristes til dette, da "Save"-menuen på MAC ser sådan ud:

  Windows brugere fristes ikke på samme måde!

  Download af Maple-filer (og GeoGebra-filer) i browseren

  Explorer-browseren på Windows computere har den skøre ide, at den ændrer fileextension på .MW-filer, så den bliver .XML.
  Dermed åbner filen ved dobbeltklik i Explorer og ikke i Maple, og man ser koden til Maple-filen!
  Så brugeren må manuelt ændre fileextension fra .XML til .MW.
  Helt tosset er det ikke, for en Maple-fil er faktisk en XML-fil. Men hvorfor Explorer gør livet surt for brugerne er ukendt.

  Explorer ændrer også en .GGB-fil fra GeoGebra til .ZIP-fil ved download.
  Derfor åbner filen ved dobbeltklik ikke i GeoGebra!
  Så brugeren må manuelt ændre fileextension fra .ZIP til .GGB.
  Igen: ikke helt tosset, da en .GGB-fil faktisk er en zippet fil, som rummer XML-fil og diverse billedfiler.

  NB: Hvis man ikke har slået visning af fileextension til i Windows, kan man slet ikke ændre fileextension-navnet!

  Dette bøvl undgås ved at anvende Chrome-browseren fra Google.

  Kopiering af favorit-paletten i Maple 2018

  Hvis du kopierer filen "Favorites.properties" til samme sted på en anden computer, så har du de samme favoritter der.
  Det kan især være interessant, hvis du anvender 2 forskellige computere, og ønsker samme favorit-palette.
  Eller hvis din computer er stjålet eller smadret, så kan du får favorit-paletten til din nye computer fra en anden person.


  Windows:
  Åben "stifinder", dvs. f.eks. en mappe i Windows.
  Indskriv i adressefeltet: %AppData%/Maple/2018/Palettes (lettere at kopiere det herfra)
  Så ændrer Windows det (hos mig Steen) til: C:\Users\steen\AppData\Roaming\Maple\2017\Palettes
  Filen "Favorites.properties" rummer indholdet af favorit-paletten!

  NB: "AppData" er et skjult element i Windows, så hvis du ikke kan se mappen "AppData" i stifinderen,
  så kan du ændre mappeindstillinger, så skjulte elementer vises (i svagere farve).
  Hvis favorit-paletten i Maple er tom, så læg mindst 1 ikon derind. Så skaber Maple mappen "2018\Palettes".
  Derefter kan man kopiere den ønskede fil ind!


  MAC OS X:
  Start "Finder". Vælg "Gå".
  Hold "alt"-tasten nede, så dukker "Bibliotek" op!
  Vælg "Bibliotek". Vælg dernæst mappen "Preferences".
  Vælg mappen "Maple". Vælg dernæst mappen "2018".
  I mappen "Palettes" findes filen "Favorites.properties", som rummer indholdet af favorit-paletten!

  Start-filen i Maple 2018

  Når man starter Maple direkte (uden at aktivere en fil), så startes filen "Start.mw", som genererer startsiden.
  Man kan ved et uheld komme til at ændre noget på start-siden i Maple 2018. Og komme til at sige ja til at gemme ændringen.
  Filen "Start.mw" er nemlig ikke skrivebeskyttet!

  Windows:
  Filen er placeret i "C:\Program Files\Maple 2018\data", dvs. i "data"-mappen under Maple 2017 installationen.
  Højreklik på filen, vælg "Egenskaber" og sæt hak ved "Skrivebeskyttet".
  Så vil den ikke blive overskrevet ved et uheld!

  Hvis filen "Start.mw" ved et uheld er blevet ændret, så hent en fungerende fil fra en anden computer, og erstat den defekte start-fil.

  Problem med PDF på MAC-computer

  Hvis en MAC-computer aldrig har installeret nogen printer, så kan man ikke generere PDF-fil ud af Maple-filen!
  Problemet opstod med Maple 2016.2 og findes også i Maple 2017 versionerne.

  Maplesoft har ikke kunnet løse problemet.

  Her er en simpel work-around: man installerer en fiktiv printer! (se vejledningen)

  Advarsel imod unprotect på I, D, O og o !

  Advarsel: brug aldrig unprotect på systemvariable som I, D, O, o.
  Det kan give højest mærkværdige resultater med visse Maple-kald!

  Her svigter unprotect('I'): advar_I.mw eller advar_I.pdf

  Her svigter unprotect('O'): advar_O.mw eller advar_O.pdf

  Problemer med installation eller brug af Maple 2017

  1) Maple kan fryse efter opdatering af Java til "Java 8 update 151" på Windows PC:
  Manuel ændring af Java

  2) Maple viser ikke menupunkterne i macOS 10.13 High Sierra på MacBook:
  Indkopiering af ny version af filen "Info.plist"
  Ny version af filen "Info.plist" pr. 30/10-2017. Nu kommer Maple-menuerne helt foroven ved æblet!

  3) Kan ikke printe til PDF på MacBook, hvis der aldrig har været installeret en printer:
  Installation af en fiktiv printer

  4) Installation af Gym-pakken på Windows PC siger, at der ikke er plads nok:
  Peg selv på placeringen af Maple installationen
  (metoden i Maple 18 er magen til Maple 2017).

  5) Kan ikke skrive i licensfilen på MacBook:
  Lav en offline-aktivering
  (metoden i Maple 2016 er magen til Maple 2017).

  Problemer med installation af Maple 2016

  1) Opdateringen til Maple 2016.2 har givet problem på visse MAC computere.
  Brugerne kan ikke printe til PDF, hvis der ikke er valgt en printer!
  Afinstallere og geninstaller Maple - husk at fravælge automatisk opdatering under installationen!

  2) I Maple 2016 har jeg set et problem med installation af Gym-pakken på Windows PC'er.
  Installationsfilen kan finde på at pege på brugeren, ikke på programmet.
  Læs vejledning til Maple 18 (magen til Maple 2016).

  3) I Maple 2016 har jeg set et problem med skrivning i licensfilen på MacBooks.
  Læs vejledning vedr. offline-aktivering.  4) Man kan komme ud for, at Gym-pakkens røde ikoner på startsiden ikke vises,
  samtidig med at man alligevel kan anvende funktionerne i Gym-Pakken.
  Det er sket, fordi man har kørt en opdatering af Maple efter installation af Gym-pakken.
  Løsningen er simpel: efter en Maple-opdatering skal man geninstallere Gym-pakken!

  Installation af Maple på Chromebook

  Chromebook er baseret på Linux. Hvis man skifter til developer-mode (uden garanti), kan Linux installeres på Chromebook.
  Derefter kan Maple og GeoGebra installeres!
  Følg beskrivelsen: www.digitaltrends.com/computing/install-linux-chromebook/
  NB: installationsfilerne til Maple skal ændres i Linux, så de tillades at blive afviklet!

  Ctrl_Alt_T i Chromebook giver et Chrome extension vindue ("crosh"). Deri skriver man "shell". Og dernæst "sudo enter-chroot startxfce4".
  Så er man inde i Linux, og kan køre Maple 2015, GeoGebra 5, Chrome 48 osv.!

  Tips til Maple

  Regning med enheder i naturvidenskab: enheder.mw eller enheder.pdf

  Anvendelse af funktion på en struktur (liste, vektor, matrix): tilde.mw eller tilde.pdf

  Løsning af en svær ligning med "solve" og "fsolve": solve1.mw eller solve1.pdf (opgave + eksamensopgave)
  Ligningsløsning, som kan drille: solve2.mw eller solve2.pdf (eksamensopgave B-sæt 18/5-2017 opgave 9)

  Maple 18 på Windows crasher og på MAC hænger ved et specielt integral (matematik A eksamensopgave 31. maj 2012):
  punktum.mw eller punktum.pdf (version: 6. maj 2015)

  Køb af student-licens hos Maplesoft

  Teaching Concepts with Maple (mere end 100 eksempler med video og download)

  Hvis du har brugt Maple på gymnasiet, og senere skal supplere til Matematik A eller B:
  * Køb en studenter-licens af Maple 2018 (695 kr): https://webstore.maplesoft.com/product.aspx?id=793
  * Download Gym-pakken til Maple 2018 (gratis): https://www.maplesoft.com/downloads/...

  Visning af graf i spacecurve, contourplot3d og fieldplot3d

  Nogle computere har problemer med at vise kurver i 3D. Man ser kun koordinatsystemet!
  Der er tale om kommandoerne spacecurve, contourplot3d og fieldplot3d fra plots-pakken.
  Vedr. spacecurve, contourplot3d:
  Indsæt parameteren "linestyle=solid" i kommandoen!
  I følge Maple Help er parameteren default - men det er ikke korrekt!
  Problemet har været der i mange versioner af Maple, og er åbenbart ikke løst af Maplesoft i Maple 18.
  Læs om problemet: www.mapleprimes.com/questions/201417-Spacecurve-Command-Does-Not-Work
  Vedr. fieldplot3d:
  Indsæt parameteren "arrows=THICK" i kommandoen!