Maple2019/2020 (Maple 2019)

2018/2019 (Maple 2018)

2017/2018 (Maple 2017)

2016/2017 (Maple 2016)

2015/2016 (Maple 2015)

2014/2015 (Maple 18)

2013/2014 (Maple 17)

2012/2013 (Maple 16)

2011/2012 (Maple 15)


Kryptologi

Kryptologi er i Maple 2017 og Maple 2018 ikke en del af Gym-pakken.

Nedenstående filer fra Knud Nissen er hentet fra Maple Cloud.

Skal man blot afprøve systemet, så er WorkBook-filen god.
WorkBook-fil (som indeholder både fil til at køre samt Kryptologi-pakken):
Kryptologi.maple

Skal man selv arbejde i projekt med kryptologi, så er det en fordel at få kryptologi-pakken ind på sædvanlig vis.
Ovenstående WorkBook-fil er skilt ad her.
ZIP-fil, som rummer det hele:

Kryptologi.zip

Download zip-filen og pak den ud.
I en mappe ligger de 2 filer, som skal kopieres til "lib"-mappen under Maple: selve Kryptologi-pakken og en hjælpefil dertil.
Vejledning til placeringen af "lib"-mappen ligger i PDF-filen.
Filen "Kryptologi.mw" er den fil man kan køre i Maple.
Man kalder pakken i et Maple-dokument med "with(Kryptologi)".

RSA-kryptering er afhængig af, at man kan angive et stort tal, som er produkt af 2 store primtal.
Og at disse 2 primfaktorer er meget svære at finde.

Maple kan til en vis grad godt faktorisere et stort tal!

RSA-prim.mw
RSA-prim.pdf

Maplesoft, Academic User Case Story: Steen Toft Jørgensen

Opdateringer til Maple: https://www.maplesoft.com/support/downloads/

Gym-pakken til Maple 2019: https://www.maplesoft.com/downloads/SelectPlatform.aspx?hash=8E01AFAD767057C5C284F1B64CA4DA2A

Gym-pakken til Maple 2018: https://www.maplesoft.com/downloads/SelectPlatform.aspx?hash=E5D2160941C36CAE3DA942ED1A88E7CC

Problemer med installation eller brug af Maple 2019

Kan ikke skrive i licensfilen:
Lav en offline-aktivering

Problemer med installation eller brug af Maple 2018

1) Kan ikke printe til PDF på MacBook, hvis der aldrig har været installeret en printer:
Installation af en fiktiv printer

2) Installation af Gym-pakken på Windows PC siger, at der ikke er plads nok:
Peg selv på placeringen af Maple installationen
(metoden i Maple 18 er magen til Maple 2018).

Eksamen med Maple

Tips vedr. eksamen, årsprøve og terminsprøve: eksamen.pdf (version: 30. august 2018)
Du er selv ansvarlig for at din computer er i topform!

Skabelon til terminsprøve og eksamen: skabelon.pdf
Lav en skabelon hjemmefra før prøven! Åben filen på computeren før prøven går i gang.

Gem ikke filer som WORKBOOK (dvs. ".maple")

Man skal IKKE gemme filer i Maple som Workbook (".maple" file-extension), men bare gemme som alm. Maple-fil (".MW" file-extension).
NB: Det viser sig på MAC, at man ikke altid kan åbne ".maple" i Maple ved klik, men ofte inde fra Maple, eller på en Windows PC!

MAC-brugere fristes til dette, da "Save"-menuen på MAC ser sådan ud:

Windows brugere fristes ikke på samme måde!

Download af Maple-filer (og GeoGebra-filer) i browseren

Explorer-browseren på Windows computere har den skøre ide, at den ændrer fileextension på .MW-filer, så den bliver .XML.
Dermed åbner filen ved dobbeltklik i Explorer og ikke i Maple, og man ser koden til Maple-filen!
Så brugeren må manuelt ændre fileextension fra .XML til .MW.
Helt tosset er det ikke, for en Maple-fil er faktisk en XML-fil. Men hvorfor Explorer gør livet surt for brugerne er ukendt.

Explorer ændrer også en .GGB-fil fra GeoGebra til .ZIP-fil ved download.
Derfor åbner filen ved dobbeltklik ikke i GeoGebra!
Så brugeren må manuelt ændre fileextension fra .ZIP til .GGB.
Igen: ikke helt tosset, da en .GGB-fil faktisk er en zippet fil, som rummer XML-fil og diverse billedfiler.

NB: Hvis man ikke har slået visning af fileextension til i Windows, kan man slet ikke ændre fileextension-navnet!

Dette bøvl undgås ved at anvende Chrome-browseren fra Google.

Kopiering af favorit-paletten i Maple 2018

Hvis du kopierer filen "Favorites.properties" til samme sted på en anden computer, så har du de samme favoritter der.
Det kan især være interessant, hvis du anvender 2 forskellige computere, og ønsker samme favorit-palette.
Eller hvis din computer er stjålet eller smadret, så kan du får favorit-paletten til din nye computer fra en anden person.


Windows:
Åben "stifinder", dvs. f.eks. en mappe i Windows.
Indskriv i adressefeltet: %AppData%/Maple/2018/Palettes (lettere at kopiere det herfra)
Så ændrer Windows det (hos mig Steen) til: C:\Users\steen\AppData\Roaming\Maple\2017\Palettes
Filen "Favorites.properties" rummer indholdet af favorit-paletten!

NB: "AppData" er et skjult element i Windows, så hvis du ikke kan se mappen "AppData" i stifinderen,
så kan du ændre mappeindstillinger, så skjulte elementer vises (i svagere farve).
Hvis favorit-paletten i Maple er tom, så læg mindst 1 ikon derind. Så skaber Maple mappen "2018\Palettes".
Derefter kan man kopiere den ønskede fil ind!


MAC OS X:
Start "Finder". Vælg "Gå".
Hold "alt"-tasten nede, så dukker "Bibliotek" op!
Vælg "Bibliotek". Vælg dernæst mappen "Preferences".
Vælg mappen "Maple". Vælg dernæst mappen "2018".
I mappen "Palettes" findes filen "Favorites.properties", som rummer indholdet af favorit-paletten!

Start-filen i Maple 2018

Når man starter Maple direkte (uden at aktivere en fil), så startes filen "Start.mw", som genererer startsiden.
Man kan ved et uheld komme til at ændre noget på start-siden i Maple 2018. Og komme til at sige ja til at gemme ændringen.
Filen "Start.mw" er nemlig ikke skrivebeskyttet!

Windows:
Filen er placeret i "C:\Program Files\Maple 2018\data", dvs. i "data"-mappen under Maple 2017 installationen.
Højreklik på filen, vælg "Egenskaber" og sæt hak ved "Skrivebeskyttet".
Så vil den ikke blive overskrevet ved et uheld!

Hvis filen "Start.mw" ved et uheld er blevet ændret, så hent en fungerende fil fra en anden computer, og erstat den defekte start-fil.

Problem med PDF på MAC-computer

Hvis en MAC-computer aldrig har installeret nogen printer, så kan man ikke generere PDF-fil ud af Maple-filen!
Problemet opstod med Maple 2016.2 og findes også i Maple 2017 versionerne.

Maplesoft har ikke kunnet løse problemet.

Her er en simpel work-around: man installerer en fiktiv printer! (se vejledningen)

Advarsel imod unprotect på I, D, O og o !

Advarsel: brug aldrig unprotect på systemvariable som I, D, O, o.
Det kan give højest mærkværdige resultater med visse Maple-kald!

Her svigter unprotect('I'): advar_I.mw eller advar_I.pdf

Her svigter unprotect('O'): advar_O.mw eller advar_O.pdf

Problemer med installation eller brug af Maple 2017

1) Maple kan fryse efter opdatering af Java til "Java 8 update 151" på Windows PC:
Manuel ændring af Java

2) Maple viser ikke menupunkterne i macOS 10.13 High Sierra på MacBook:
Indkopiering af ny version af filen "Info.plist"
Ny version af filen "Info.plist" pr. 30/10-2017. Nu kommer Maple-menuerne helt foroven ved æblet!

3) Kan ikke printe til PDF på MacBook, hvis der aldrig har været installeret en printer:
Installation af en fiktiv printer

4) Installation af Gym-pakken på Windows PC siger, at der ikke er plads nok:
Peg selv på placeringen af Maple installationen
(metoden i Maple 18 er magen til Maple 2017).

5) Kan ikke skrive i licensfilen på MacBook:
Lav en offline-aktivering
(metoden i Maple 2016 er magen til Maple 2017).

Problemer med installation af Maple 2016

1) Opdateringen til Maple 2016.2 har givet problem på visse MAC computere.
Brugerne kan ikke printe til PDF, hvis der ikke er valgt en printer!
Afinstallere og geninstaller Maple - husk at fravælge automatisk opdatering under installationen!

2) I Maple 2016 har jeg set et problem med installation af Gym-pakken på Windows PC'er.
Installationsfilen kan finde på at pege på brugeren, ikke på programmet.
Læs vejledning til Maple 18 (magen til Maple 2016).

3) I Maple 2016 har jeg set et problem med skrivning i licensfilen på MacBooks.
Læs vejledning vedr. offline-aktivering.4) Man kan komme ud for, at Gym-pakkens røde ikoner på startsiden ikke vises,
samtidig med at man alligevel kan anvende funktionerne i Gym-Pakken.
Det er sket, fordi man har kørt en opdatering af Maple efter installation af Gym-pakken.
Løsningen er simpel: efter en Maple-opdatering skal man geninstallere Gym-pakken!

Installation af Maple på Chromebook

Chromebook er baseret på Linux. Hvis man skifter til developer-mode (uden garanti), kan Linux installeres på Chromebook.
Derefter kan Maple og GeoGebra installeres!
Følg beskrivelsen: www.digitaltrends.com/computing/install-linux-chromebook/
NB: installationsfilerne til Maple skal ændres i Linux, så de tillades at blive afviklet!

Ctrl_Alt_T i Chromebook giver et Chrome extension vindue ("crosh"). Deri skriver man "shell". Og dernæst "sudo enter-chroot startxfce4".
Så er man inde i Linux, og kan køre Maple 2015, GeoGebra 5, Chrome 48 osv.!

Tips til Maple

Regning med enheder i naturvidenskab: enheder.mw eller enheder.pdf

Anvendelse af funktion på en struktur (liste, vektor, matrix): tilde.mw eller tilde.pdf

Løsning af en svær ligning med "solve" og "fsolve": solve1.mw eller solve1.pdf (opgave + eksamensopgave)
Ligningsløsning, som kan drille: solve2.mw eller solve2.pdf (eksamensopgave B-sæt 18/5-2017 opgave 9)

Maple 18 på Windows crasher og på MAC hænger ved et specielt integral (matematik A eksamensopgave 31. maj 2012):
punktum.mw eller punktum.pdf (version: 6. maj 2015)

Køb af student-licens hos Maplesoft

Teaching Concepts with Maple (mere end 100 eksempler med video og download)

Hvis du har brugt Maple på gymnasiet, og senere skal supplere til Matematik A eller B:
* Køb en studenter-licens af Maple 2018 (695 kr): https://webstore.maplesoft.com/product.aspx?id=793
* Download Gym-pakken til Maple 2018 (gratis): https://www.maplesoft.com/downloads/...

Visning af graf i spacecurve, contourplot3d og fieldplot3d

Nogle computere har problemer med at vise kurver i 3D. Man ser kun koordinatsystemet!
Der er tale om kommandoerne spacecurve, contourplot3d og fieldplot3d fra plots-pakken.
Vedr. spacecurve, contourplot3d:
Indsæt parameteren "linestyle=solid" i kommandoen!
I følge Maple Help er parameteren default - men det er ikke korrekt!
Problemet har været der i mange versioner af Maple, og er åbenbart ikke løst af Maplesoft i Maple 18.
Læs om problemet: www.mapleprimes.com/questions/201417-Spacecurve-Command-Does-Not-Work
Vedr. fieldplot3d:
Indsæt parameteren "arrows=THICK" i kommandoen!