Maple 15


Fordele ved Maple Gymnasier mm. som anvender Maple
Installation af Maple Gymnasie-relevante pakker
Anvendelser af Maple Eksterne links

Fordele ved Maple

 • Maple er billig, ca. 16 kkr første år, derefter ca. 6 kkr i årlig vedligehold for skolen! Elever & forældre slipper for udgifter.
 • Let at distribuere til skolens elever (via lukket hjemmeside).
 • Masser af elevlicenser.
 • Elevlicenserne udløber hvert år d. 1. august, så intet bøvl med inddragelse fra årets studenter - dvs. superlet administration.
 • Der udkommer en ny version af Maple hvert år i forsommeren (2011: Maple 15). Passer genialt med skoleåret.
 • Eleven kan skrive ét sammenhængende dokument, hvor forklaringer, udregninger, grafer er samlet - altsammen meget overskueligt.
 • Editoren til at skrive matematiske formler med er meget simpel at anvende.
 • Let konvertering til PDF til udskrift eller elektronisk aflevering.
 • Eleverne bliver parate til videregående studier, idet Maple anvendes på DTU og KU.
 • Gymnasier mm. som anvender Maple

  I følge undersøgelse i Matematik-konferencen i Skolekom:

  Aurehøj Gymnasium, Brøndby Gymnasium, Borupgaard Gymnasium (én klasse), Egå Gymnasium, Esbjerg Statsskole (A-niveau enkelte klasser, udfases), Espergærde Gymnasium, Gentofte Studenterkursus, Gl. Hellerup Gymnasium, Haderslev Katedralskole, Helsingør Gymnasium (A+B niveau), Hjørring Gymnasium (A+B niveau), Københavns Åbne Gymnasium, Køge Gymnasium, Marselisborg Gymnasium (1.g), Nykøbing Falster Katedralskole, Nærum Gymnasium (2 hold), Nørre Gymnasium, Odder Gymnasium (1g), Odense Katedralskole (én klasse), Odsherreds Gymnasium (én klasse), Oure Gymnasium, Paderup Gymnasium, Risskov Gymnasium, Rungsted Gymnasium, Rødovre Gymnasium, Skanderborg Gymnasium (1.g), Svendborg Gymnasium (enkelte klasser), Tønder Gymnasium, Tørring Gymnasium, Viby Gymnasium, VoksenUddannelsescenter Frederiksberg (ét hold), Aalborg Katedralskole, Aalborghus Gymnasium, Århus Statsgymnasium.

  Installation af Maple

  Intelligent distribution af Maple til skolens elever: distmaple.pdf

  NB: Sørg for at opdatere Maple 15 til Maple 15.01 - ellers kan du risikere, at se et tomt dokument, når du dobbeltklikker på en .mw-fil!
  I Maple går du ind i menuen "Tools", og vælger "Check for Updates".
  Direkte link: www.maplesoft.com/support/downloads/m15_01update.aspx

  Installation af Maple 15 på Windows 7 (og måske Vista): Kør som administrator!
  windows7.pdf

  Installation af udvidelsespakker til Maple (Windows og MAC):
  pakke14.pdf eller pakke15.pdf

  Fejlmeddelelser:
  • "Kernel Connection Error":   MAC   Windows

  • "Palettes are missing and input disappears when using Maple"   Windows

  • "Udpak i en anden mappe, da der ikke er plads".
   Uanset valg af mappe kan filen ikke udpakkes - trods masser af plads på harddisken! Fejlen skyldes, at installationsfilen ikke er downloadet korrekt (der mangler noget - se f.eks. på filstørrelsen). Løsning: download filen igen.

  • Installation og alm. Maple-brug kan evt. give en fejlmeddelelse kaldet FLEXlm Error Code: www.opendtect.org/lic/endusermanual/chap13.htm
   F.eks. betyder -88, at systemklokken er ændret bagud (forsøg på fusk med 1-årig licens).
   NB: Ses f.eks. på Asus EEE og andre bærbare PC'er, hvor fabrikanternes installation er fremdateret!

  Maple Player til iPad

  Gratis app. Version 1.0 kan kun afspille de medleverede dokumenter.

  iTunes: itunes.apple.com/ca/app/maple-player/id469981983?mt=8

  Maplesoft: www.maplesoft.com/products/MaplePlayer/

  MapleCloud til filudveksling

  Maple har indbygget facilitet til udveksling af Maple-filer mellem medlemmerne af en gruppe.

  Vejledning: cloud.htm

  Gymnasie-relevante pakker

  Udvidelsespakker er programmeret af Yenn Fang Loo, Gl. Hellerup Gymnasium.
  Websitet her vedligeholdes af Steen Toft Jørgensen, Helsingør Gymnasium.
  Demo-filerne er lavet af Steen Toft Jørgensen & Yenn Fang Loo.
  Installationsfilerne er lavet af Michael Klintorp, Espergærde Gymnasium.

  Pakke til gymnasiematematik, ABC-niveau:

  Version pr. 16/3-2012
  GymMat.mla
  Hjælp (Forklar, Version)
  Deskriptiv statistik (BoksPlot, KumFrekv, Kvartiler, TælHyppigheder, TaelHyppigheder, Histogram, PindeDiagram, TrappeDiagram, SumKurve)
  Regression med funktion, R^2 og graf (LinReg, PotReg/PowReg, ExpReg, LinRegPlot, PotRegPlot/PowRegPlot, ExpRegPlot, TilpasFunktion)
  Trigonometri i grader (Sin, Cos, Tan, ArcSin/InvSin, ArcCos/InvCos, ArcTan/InvTan, TrigSolve, MultiSolve)
  Tegning (PlotPunkter, VisPlots)
  Regneark (HentData, HentDataLodret, HentDataVandret, HentKonstant)
  Naturvidenskab (HentKonstant, con)

  Demo af brugen af GymMat-pakken:
  Version pr. 18/3-2012
  demo-gm.mw (demo af GymMat-pakken)
  demo-gm.pdf (demo af GymMat-pakken)


  Pakke til gymnasiematematik, A-niveau:

  Version pr. 8/3-2012
  GymVektor.mla
  Hjælp (Forklar, VektorVersion)
  Vektorregning i 2 og 3 dimensioner (Prik, Kryds, Determinant, Hat/Tværvektor/Tvaervektor, Proj/Projektion, Læn/Laen/Længde/Laengde, ParallelogramAreal, Vinkel, VisVektor, VisVektorMellem)

  Demo af brugen af GymVektor-pakken:
  Version pr. 8/3-2012
  demo-gv.mw (demo af GymVektor-pakken)
  demo-gv.pdf (demo af GymVektor-pakken)


  Ovenstående 4 demo-filer i én zip-fil: demoer.zip (3.2 MB)

  Version pr. 18/3-2012
  Installationspakke til Windows og MAC: install.zip (61 kB) - download, udpak og læs ReadMe-filen!
  Rummer de 2 Maple-pakker, 2 installationsfiler til Windows og MAC, 1 test-fil samt 1 Readme-fil.

  Alternativ:
  Installation af udvidelsespakker til Maple (Windows og MAC): pakke15.pdf

  Anvendelser af Maple

  Version pr. 11/3-2012
  Oversigt over Maple-kommandoer til gymnasiebrug (Jesper Just Højgaard, Helsingør Gymnasium): oversigt.mw (3.2 MB)

  Praktiske Maple kommandoer og arbejdsmåde: praktisk.mw eller praktisk.pdf

  Tips til brug af Maple ved SRP-rapportskrivning: srp.pdf

  Besvarelse af HF B-niveau eksamen maj 2011: hfb2011.mw eller hfb2011.pdf

  Statistik med Maple: Materiale fra 2z MA 2011/2012

  Differentialligninger og modeller med Maple: Materiale fra 3x MA 2011/2012

  Enzym-kinetik, reaktionshastighed og differentialligninger med Maple: Materiale fra projekt i 3x MA 2011/2012

  Præsentation af Maple for matematik-lærerne på Helsingør Gymnasium: maple.ppt eller maple.pdf

  Eksterne links

  Maplesoft (producent): www.maplesoft.com/products/Maple/

  Maple GYM DK: maplegym.dk

  Maple i de gymnasiale uddannelser (Preben Alsholm, DTU)
  (DTU Workshop for matematiklærere d. 24.-25. august 2009)

  Knud Nissens noter til Maple 13: Maple13_noter.zip (14.6 MB)
  (Emnerne i gymnasiematematik niveau A og B gennemgås)

  PDF-bog om Maple 14 af Preben Alsholm, DTU: Maplebog.pdf (16.1 MB)
  (Avanceret matematik til universitetsbrug på DTU)

  Erik Vestergaard, Haderslev Gymnasium: www.matematikfysik.dk/cas.html
  (en flot Maple-side med forklaringer, tutorials og demo-videoer)

  Maple på Hjørring Gymnasium (Maple-pakke og Maple-kogebog)

  Maple-pakken "stx" med anvendelse (Dennis Pipenbring)