IT-pædagogisk vejledning, Helsingør Gymnasium, 2017-2018

Manuel ændring af Java på Windows-PC,
hvis man har opdateret Java til "Java 8 update 151", og Maple derfor "fryser"


Problemet har sandsynligvis kun interesse for Windows-PC'er.

Java 8 update 151 blev tilgængelig 17. oktober 2017.

Rådet nedenfor minder om vejledningen fra Maplesofts hjemmeside i forbindelse med tidligere Maple-versioner:
https://www.maplesoft.com/support/faqs/detail.aspx?sid=33024


Løsning på problemet (fra Maplesoft Support i Canada)

  1. Since you updated Java, you may need to force Maple to use the new JRE by following the steps below.

  2. Locate, in a file manager, the “JRE” folder. For instance, if you installed JRE 8u151, it is likely to be this folder: C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151

  3. Copy this folder to Maple 2017’s root directory: C:\Program Files\Maple 2017.

  4. Rename Maple’s “jre” folder (C:\Program Files\Maple 2017\jre) to “jre.old”, and then rename “jre1.8.0_151” to “jre”.

  5. Try to launch Maple 2017.