IT-pædagogisk vejledning, Helsingør Gymnasium, 2017-2018

Installation af en fiktiv printer på MacBook,
fordi Maple ikke kan lave PDF-fil, hvis der aldrig har været installeret en printer


Work-around for at kunne lave PDF fil på MAC-computer, som ikke har nogen printer installeret!
Nødvendigt i Maple 2016.2, Maple 2017 og Maple 2018.
Maple2021.2.1 update på MAC-computer har genskabt fejlen!!!!


Metoden og skærmklip stammer fra Mette Machholm, Helsingør Gymnasium.

Metode:

 1. Gå ind i "Systemindstillinger", og vælg "Printer & scannere".

 2. Klik på + (under den tomme oversigt over printere): 3. Vælg IP som printertype.
  Angiv f.eks. IP-adressen 0.0.0.0.
  Angiv f.eks. protokol AirPrint: 4. Klik på "Vælg en driver". Dernæst "Vælg software"
  Vælg f.eks. HP LaserJet Series PCL 4/5: 5. Klik Fortsæt og OK til de næste 2 spørgsmål:

 6. Når den fiktive printer er installeret, ser der sådan ud: 7. Maple kan lave nu lave pdf-filer!