Matematik: Digital opgaveretning og -returneringOm bedømmelse af opgaver

Krav om PDF-format til elektronisk opgaveaflevering

Om elektronisk opgaveaflevering og elektronisk retning


Lectio & UVM: Work smarter - not harder
(artikel til Gymnasieskolen nr. 5/2010 om download/upload af opgaver i Lectio)

2 diskussion-indlæg i efterfølgende blad nr. 6/2010:
"Vi retter da alt elektronisk" (Midtfyns Gymnasium om Fronter)
"It i undervisningen" (svar fra Lectio).
NB: Lectio har op til påsken 2010 implementeret den forbedrede rutine mht. download af holdets elevbesvarelserne og upload af de rettede opgaver!

Steen Toft Jørgensens vejledning i brug af systemet i Lectio.


Distribution af prøveopgave på elektronisk form (krypteret PDF-fil)

Hurtig returnering af skriftlig årsprøve