Min mening

Hvorfor?
På det sidste har pressen været fyldt med så mange vanvittige indslag og politikere har udtalt sig om områder, som de ikke har viden om.
Det bør ikke gå upåtalt hen! Og det skal ikke gå i glemmebogen.Svenske forhold Gymnasieudspil 1/12-2014 Gymnasie-debat KLOGT UKLOGT

Gymnasieudspil 1/12-2014

 • Regeringens gymnasieudspil: "Gymnasier til fremtiden - parat til at læse videre" - UVM d. 1/12-2014
 • Oppositionen: Regeringens gymnasieudspil er uambitiøst - Politiken d. 1/12-2014
 • Dansk Industri om 02-adgangskrav: Det svarer til at kunne spise med kniv og gaffel - Politiken d. 1/12-2014

 • Det bliver tungt for
  matematik-lærerne!
  Matematiklærerne: Udspil kan skrumpe gymnasiet - Gymnasieskolen, d. 3/12-2014

  Naturvidenskab styrkes ikke
  ved nedskæring af timetal!
  Det fortalte de ikke: Regeringen vil skære i NV - Gymnasieskolen, d. 11/12-2014

  Gymnasie-debat


  Umulig at adminstrere!
  Gymnasielærer: Nye regler om eksamen gør internet-snyd uundgåeligt
  Ingeniøren d. 16/4-2014.
  Vedrørende fortolkningen af §15, stk. 2, i den almene eksamens-bekendtgørelse
  Brev fra Undervisningsministeriet d. 11/4-2014
  Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser
  Eksamensbekendtgørelsen STX, §15, stk. 2

  Hensyn til studier & job!
  Matematik B bliver minimumskrav på Niels Brock
  Gymnasieskolen d. 9/4-2014.

  Naturfagene er hårde!
  Gymnasieelever dropper naturfag
  Ingeniøren Jobfinder d. 14/3-2014.
  Gymnasiereform koster potentiel ingeniørarbejdskraft
  Ingeniøren Jobfinder d. 14/3-2014.
  DI: »I dag bliver ingen forarget, hvis du ikke kan regne«
  Ingeniøren Jobfinder d. 17/3-2014.

  IT skal tages seriøst!
  BØRN SKAL KUNNE LÆSE, SKRIVE, REGNE - OG PROGRAMMERE
  HK d. 13/3-2014.

  Skal gymnasiet tænkes helt om?
  Jens Per Nielsen, Berlingske d. 16/2-2014.

  Det, der skulle være uddannelse, er blevet fordummelse sat i system
  Uffe Gravers Pedersen, Den Korte Avis d. 11/2-2014.

  Gymnasiet skal tænkes helt om
  Berlingske d. 6/2-2014.

  KLOGT

  Matematik

 • Sats på matematisk forståelse og benhårdt arbejde
  (i idræt og musik er det anerkendt, at man behøver træne).

 • IT i undervisningen

 • Indfør krav om elektronisk aflevering til studentereksamen
  (hvorfor printe ud?). Start med SRP og AT-synopsis.
  "Digital eksamen i gymnasiet" (LINK)
 • Indfør krav om undervisning i IT og datalogi
  (ikke nok, at eleverne er på Facebook i både fritid og skole).
 • Gymnasiet

 • Indfør max. 10 standard-studieretninger,
  som er baseret på brugbarhed i videre studier og job.
 • Danske Science Gymnasier er flyttet fra
  EMU'en til et eksternt uafhængigt website: science-gym.dk
 • Socialdemokratisk angreb på Moderniseringsstyrelsen: LINK
  (Rasmus Prehn (S) & Lyngby-Taarbæk viceborgmester har fattet noget!)
 • Helsingør Kommune

 • Sats på virksomheder og job på højt niveau, f.eks.
  IT, Biotek, rådgivning, netarbejde. Det giver flere skattekroner.
 • Lær af andre havnebyer, som kom i krise:
  Esbjerg er nu Energi Metropol,
  Lindø er nu vindmølle-industricenter LORC,
  Frederikshavn udvider havnen, og har maritim serviceområde fhhavn.dk.
 • Region Hovedstaden

 • Peter Kay Mortensen (S) stemte ikke for nedlæggelsen af
  Helsingør Hospital, så han kom i badstanding hos S-ledelsen!

 • Regionsvalg november 2013:
  Vibeke Storm Rasmussen genopstiller ikke - en klog beslutning!
  Stem på partierne som var imod nedlæggelsen af Helsingør Hospital
  (konservative, dansk folkeparti, enhedslisten).
 • Folketinget

 • Opprioriter praktikpladser og erhvervsuddannelser
  - om få år mangler vi faglærte håndværkere.
 • Folkeskolen

 • De konservative siger fra til aktivitetstimer i reform (LINK).
 • Skolen skal have fokus på faglig læring - et lærested, ikke et værested.
 • Der bør oprettes eliteklasser indenfor naturvidenskab og matematik.
  Ikke kun indenfor idræt!
 • England

 • Ny læreplan for engelske skoler med fokus på
  IT, programmering, matematik, teknik, brøkregning osv. (LINK)
 •  

  UKLOGT

  Matematik

 • Parodi på matematik i gymnasiet: LINK
  (sofalæsning, iPad-sjov, opfind selv et bevis, snak med din sidemand)
 • Opgaver til skr. studentereksamen i matematik tager ikke højde for IT
  (alt for mange opgaver kan løses ved at par klik i et IT-program).
 • IT i undervisningen

 • Elever spilder deres tid på Facebook og SMS
  - det blokerer for seriøs tænkning og indlæring.
  Facebook-brugere modtager i gennemsnit 1200 statusopdateringer pr. dag!
  Derfor kan elever ikke skelne mellem viden og sladder.
  "Mobilen stresser i biffen og på toilettet" (LINK)
 • Gymnasiet

 • Studieretninger bruges som markedsføring.
  (hvad sælger, hvad kunne unge tænke sig?)
 • "Elever: Der er for mange studieretninger" (LINK)
 • Maria Stendell (S) udtaler sig om gymnasiet (LINK)
  - det aner hun tydeligvis ikke noget om.
 • Helsingør Kommune

 • Under 50% af befolkningen i kommunen er i arbejde.
 • Turismesatsning skaber næsten kun lavstatusjob.
 • Kulturværftet har kostet skatteyderne mindst 350 mill. kr.
 • Nu leder man efter hvordan der kan brændes mange penge af
  til flere nedslidte haller på værftsområdet (ikke erhverv!).
 • Region Hovedstaden

 • Helsingør Hospital nedlagt i 2012.
  8 år før det nye 'supersygehus' er klar i Hillerød i 2020!
 • Vagtlægeordning nedlagt midlertidigt i Helsingør.
 • Sundhedsklinik som primitiv erstatning.
 • Kronisk ombygning af nedslidt Hillerød Hospital.

 • Regionsvalg november 2013:
  Stem ikke på partierne bag hospitalsnedlæggelsen
  (socialdemokratiet, SF, radikale, venstre).

 • Det enstrengede system fra 1/1-2013, hvor lægevagten kommer ind
  under telefon 1813, vil koste regiones kommuner 67-117 mill. kr. pr. år
  (pga. forskelle i takster)!
  Det havde forligspartierne overset. (LINK)
 • Universiteter

 • Alt for mange nye studieretninger opfindes
  - helt uden skelen til jobmarkedet
 • OK 13 for gymnasielærerne (februar 2013)

 • 'Normalisering' af lærernes arbejdstid
  (vidensarbejde rubriceres som industriarbejde).
  Vil give bagslag:
  * demotiverede medarbejdere
  * stop for initiativer fra medarbejderne
  * lønmodtager-mentalitet
  Aftaleretten afskaffet (LINK)
  Brev fra 'Moderniseringsstyrelsen' - advarsel mod lokalaftale (LINK)
  Brev fra 'Moderniseringsstyrelsen' - om tidsregistrering (LINK)
  "Gymnasielærere nedlagde arbejdet i 2 timer" (LINK)
  "GL’s medlemmer markerer – 85 % har stemt nej" (LINK)
  "Lønbonus til rektorer hvis de får lærere til at undervise mere" (LINK)
  "Strid om gymnasielæreres arbejdstid" (LINK)
 • Lockout af lærerne (april 2013)

 • KL lockoutede lærerne i 4 uger. Folketinget lavede lovindgreb! (LINK)

  DDoS-angreb på KL's hjemmeside d. 8/4, 9/4, 10/4-2013
  "Denial of Service for begyndere" (LINK)
  "Lærerne flygter fra regeringspartierne" (LINK)
  "Vælgerne flygter fra Thorning" (LINK)
  Ombudsmanden om hemmeligholdelse af arbejdsgruppes rapport (LINK)

  ILO (FN-organisation): ´"Dansk regering skal respektere frie forhandlinger".
  (LINK) d. 27/11-2014
  Politiken: "Offentlige arbejdsgivere misbruger konfliktvåben" (LINK) d. 27/11-2014
 • nyEMU (UNI-C, Styrelsen for IT og læring!)

 • Indførte i oktober 2013 et nyt CMS-system til EMU,
  som er ude af trit med målgruppen (lærere)!
  Læs min gennemgang af problemstillingen og min beslutning:
  "Stop som EMU-redaktør"
  (LINK)
 • DONG (januar 2014)

  Regeringen vil sammen med forligspartnerne venstre og konservative sælge
  en stor del (19%) af DONG til Goldman Sachs!
  Vanvittigt fordi:
 • Danmarks energiforsyning skal ikke privatiseres - det er for vigtigt
 • firmaet kommer ikke til at betale skat af fortjeneste pga. brug af selskab
  i Luxenborg (EU) og Cayman Island + Delaware (USA). Kun almindelige
  mennesker skal åbenbart betale skat til fællesskabet!
 • firmaet får vetoret overfor ansættelse af direktør og økonomi-direktør i DONG
 • staten afdækker risiko for firmaet - så er det jo en gratis omgang
 • senere privatisering af DONG vil give 1½ milliarder kr. i bonus til ledende
  medarbejdere i DONG - det er 1000 kr. pr. husstand i Danmark!
 • hvis DONG ikke har penge til at investere i havvindmøller, så opgiv det
 •