Svenske forhold (gymnasier og universiteter)


SU trækkes ved pjæk i gymnasiet

Alle svenske gymnasielever får minimum 1050 SEK pr. måned i SU.
Hvis de pjækker mere end 4 timer pr. måned, så skal skolen indberette det, og udbetalingen stoppes. 22000 elever, dvs. 7%, fik inddraget SU i skoleåret 2014/2015.
Læs nærmere: www.csn.se/aktuellt/2015/1.15722

Omregning af karakterer fra dansk karakter til svensk

Hvis en ansøger i Sverige har en udenlandsk eksamen, så skal karakteren naturligvis omregnes til svensk karakter!

Karakterer fra udenlandske eksaminer skal omregnes efter en formel: www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Utlandsk-gymnasieutbildning/Hur-raknas-betygen1/
Prøv selv at omregne: www.uhr.se/sv/Bedomning-av-utlandsk-utbildning/Utlandsk-gymnasieutbildning/Omrakning-av-utlandska-gymnasiebetyg/
Danske karakterer skal omregnes efter en mere specifik formel: www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Utlandsk-gymnasieutbildning/Hur-raknas-betygen1/Anvand-raknehjalpen/Meritvardesformel-for-Danmark/

Omregningen er lige til at anvende i en danske matematikopgave i gymnasiet!

Optagelsesprøve til universiteterne ("högskoleprove")

Sverige har et system med "högskoleprove", som kan anvendes ved optagelse på de videregående uddannelser (f.eks. universiteterne).
Optagelse sker med enten gymnasiekarakteren eller med högskoleprove-karakteren. Andelen studerende efter hver kriterium skal være mellem 1/3 og 2/3.
Högskoleproven kan tages 2 gange om året. Der anvendes papir og blyant, så netsvindel kan ikke lades sig gøre!

Læs nærmere: studera.nu/hogskoleprov/anmalan-och-information-om-provet/allt-om-hogskoleprovet/

Högskoleprove rummer 160 spørgsmål opdelt i 2 hovedområder: matematisk/logisk og sproglig, hver med 80 opgaver.
Hovedområderne er igen opdelt i 4 underområder:
Matematisk/logisk:
 • Matematisk problemlösning, XYZ (2 x 12 opgaver)
 • Kvantitativa jämförelser, KVA (2 x 10 opgaver)
 • Kvantitativa resonemang, NOG (2 x 6 opgaver)
 • Diagram, tabeller och kartor, DTK (2 x 12 opgaver)
  Sproglig:
 • Ord och begrepp, ORD (2 x 10 opgaver)
 • Läsförståelse av svensk text, LÄS (2 x 10 opgaver)
 • Meningskomplettering, MEK (2 x 10 opgaver)
 • Engelsk läsförståelse, ELF (2 x 10 opgaver)

  Prøv selv en af de tidligere prøver: studera.nu/hogskoleprov/infor-provet/ova-pa-gamla-prov/
  Facit mm. til prøverne: studera.nu/hogskoleprov/efter-provet/facit-provfragor-och-normeringstabeller/

  Hele ideen virker sympatisk, og opgaverne meget relevante!