1uNV Naturvidenskabeligt Grundforløb, 2007-2008, Helsingør Gymnasium, SJ+TSTimeoversigt Skriftlig aflevering Emneforløb:
Vejr
Emneforløb:
Jordskælv
Regelgrundlag (UVM)


Timeoversigt:

Skriftlig aflevering:

Emneforløb:


Regel-grundlag (Undervisningsministeriet):